NEWS

BI klatrer på internasjonal rangering


< Back to all news

BI klatrer på internasjonal rangering

Business

Category: Education / Research

Handelshøyskolen BI klatrer til 38. plass på en internasjonal rangering over handelshøyskoler og -universiteter.

BI har klatret 32 plasser på den årlige rangeringen til Financial Times de siste tre årene. Rektor Inge Jan Henjesand sier de gode resultatene viser at BI lykkes stadig bedre på den internasjonale arenaen.

– Vi konkurrerer i denne rangeringen med de mest prestisjefylte handelshøyskolene i Europa. Resultatene er viktig fordi de er med å avgjøre vår evne til å tiltrekke oss de beste fagressursene og de beste studentene, noe som igjen gjør at vi er attraktive som samarbeidspartner for næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner, sier Henjesand.

For more information, please see Financial Times’ ranking of European Business Schools.

Source: http://www.dn.no/talent/2014/12/01/0638/bi-klatrer-p-internasjonal-rangering

Published: January 12, 2014