NEWS

Beste andre kvartal på fire år for Equinor


< Back to all news

Beste andre kvartal på fire år for Equinor

Business

Category: Energy

Equinor slapp torsdag resultatene for andre kvartal. Rapporten viser et justert resultat som økte fra 3,0 til 4,3 milliarder dollar.

Det er det beste justerte resultatet i andre kvartal selskapet har hatt siden 2014, like før oljeprisen falt og sendte næringen ut i en dyp nedtur.

Analytikernes konsensusforventning var at selskapet skulle levere et justert resultat på 4,54 milliarder dollar, og analytikerne hadde også ventet en noe høyere produksjon og høyere priser enn det selskapet leverte.

Konsernsjef Eldar Sætre trekker frem høye kostnader hjemme i Norge som en årsak til at resultatoppgangen ble noe dempet mot slutten av første halvår:

– Vi skaper verdi ved høyere priser, og leverer solide resultater og kontantstrøm fra driften. Dette kvartalet leverer vi meget sterke resultater fra vår internasjonale virksomhet, mens nye felt, økt vedlikehold og en del kvartalsspesifikke elementer bidrar til noe høyere kostnader på norsk sokkel. Dette understreker viktigheten av fortsatt kostnadsfokus i hele organisasjonen, sier Sætre i en uttalelse.

Han understreker samtidig at selskapet fortsatt er i rute for å møte sine egne prognoser (guiding) for året som ble presentert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Virksomheten i Norge var ventet å levere et justert resultat på 3,37 milliarder dollar, men endte på 3,05 milliarder. Det er en økning fra 1,94 milliarder på samme tid i fjor.

Utenlandsvirksomheten endte med et justert resultat på 1,03 milliarder dollar. Det var godt over forventningen om at resultatet skulle ende omtrent uendret på 869 millioner.

Forretningsområdet Markedsføring, midstrøm og prosessering, som blant annet trader oljen og gassen Equinor produserer, økte sitt justerte resultatet med 10 millioner til 302 millioner dollar. Det var ventet at enheten skulle levere 361 millioner.

Source: E24