NEWS

Beslutningsforum fortsatt ikke vil gi norske SMA-pasienter tilgang til SPINRAZA


< Back to all news

Beslutningsforum fortsatt ikke vil gi norske SMA-pasienter tilgang til SPINRAZA

Business

Category: Government

Biogen er svært skuffet over avgjørelsen om at Beslutningsforum fortsatt ikke vil gi norske SMA-pasienter tilgang til SPINRAZA.

”Vi hadde håpet at helsemyndighetene hadde bestemt seg for å gi SMA-pasientene
behandling i dag, men vi registrerer at dette dessverre ikke er tilfelle. Dette er først og fremst trist for pasientene,” sier Kristin Nyberg, Country Director i Biogen.

Medisinen er på nåværende tidspunkt den eneste behandlingen for den sjeldne
muskelsykdommen. Det ble i Beslutningsforum den 23. oktober bestemt at det kun var de ti pasientene som allerede fikk SPINRAZA skulle fortsette å få medisinen.

”Vi ønsker at samtlige som lider av SMA i Norge skal få samme mulighet, og kom derfor med et nytt og omfattende tilbud på SPINRAZA til norske helsemyndigheter. Dette er den andre gangen Biogen setter ned prisen på medisinen i Norge,” forteller Nyberg.

Det siste tilbudet på SPINRAZA inneholder også tiltak for å gjøre det første året med
behandling rimeligere. I tillegg foreslår vi tilbakebetalingsordninger, så vi reduserer risikoen for å betale for pasienter som ikke vil dra nytte av behandlingen.

”Vi har tatt initiativ til flere møter med Beslutningsforum, men de har ikke ønsket å møte oss. Vi er skuffet over at det ikke har vært reelle forhandlinger, slik vi gjentatte ganger har
etterspurt”, forteller Nyberg.

Biogen er en pioner innen nevro-degenerative sykdommer, og forsker på medisinske
områder der det finnes få eller ingen behandlinger. Biogen forsker for å finne medisinske
gjennombrudd – uavhengig av hvor mange som rammes av sykdommene.

SPINRAZA sin årlige kostnad er på linje med andre utgifter for behandlinger av sjeldne
sykdommer. Biogen har ikke mulighet til å offentliggjøre det konkrete tilbudet, men kan fortelle at tilbudet er helt i tråd med andre europeiske land, som f.eks. Italia. I Italia ble det nylig gjort vedtak om å tilby SPINRAZA til alle som lider av SMA.

Biogen ønsker fortsatt å komme i dialog med norske helsemyndigheter, i håp om at
SPINRAZA så raskt som mulig blir gjort tilgjengelig for SMA-pasienter i Norge.

Source: Biogen