NEWS

BDO: Norske Lederes Frykt For Korrupsjon Minker


< Back to all news

BDO: Norske Lederes Frykt For Korrupsjon Minker

Business

Category: Accounting / Financial

kokrim rapporterer at korrupsjonstrusselen er økende, og Transparency International melder at Norge er det mest korrupte landet i Skandinavia, selv om vi fortsatt er blant verdens minst korrupte land.

Men korrupsjon og misligheter er ikke det norske ledere frykter mest.

Dette kommer frem i BDOs årlige risikoundersøkelse blant 1.500 ledere og toppledere i private og offentlige virksomheter.

Rangering

De har listet opp ti trusler, der lederne skulle rangere hvor stor de anså hver trussel for å være.

Øverst på listen er dataangrep, konjunkturnedgang og finanskrise, mislighold og korrupsjon er rangert som nummer åtte, med naturkatastrofer og terrorangrep på niende- og tiendeplass.

Det er i beste fall korttenkt, men i verste fall kan det få helt katastrofale følger for virksomheten, sier BDO-advokat og gransker Henrik Dagestad.

På spørsmålet om hvor kritisk lederne vurderer risikoen for korrupsjon, endte svaret på 1,65 på en skala fra 1 til 4, der 1 er lite kritisk, og 4 er svært kritisk.

Dette er lavere enn det har vært tidligere år.

Undersøkelsen viser også at en av fire ledere sier at deres virksomhet ikke er godt nok rustet til å takle en situasjon hvor korrupsjon eller mislighold oppstår.

Les hele artikkelen på E24.no.

Source: E24