NEWS

Åpner opp for Uber


< Back to all news

Åpner opp for Uber

Business

Category: Automobile / Transport

– Hvis du spør om dette åpner for Uber og andre slike løsninger, så er svaret ja, sier Peter Frølich, som ledet Høyres delingsøkonomiutvalg.

Mandag sender Samferdselsdepartementet et brev til kontrollorganet Esa og varsler om at det går i gang med et arbeid for å endre drosjereguleringen.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, samtidig som vi sikrer et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Spørsmålet er blitt aktuelt etter at Uber lanserte sine tjenester i Norge.

Åpner opp for Uber

«Tiden er nå inne for å sette UberPOP på pause i Norge – og komme tilbake igjen når nye reguleringer er på plass» skrev transporttjenesten Uber da selskapet trakk sin mest populære tjeneste fra det norske markedet.

Read the full DN article HERE.

Source: Dagens Næringsliv