NEWS

Åpner opp for boring øst i Barentshavet


< Back to all news

Åpner opp for boring øst i Barentshavet

Business

Category: Business News

Olje- og energidepartementet tilbyr 13 selskaper andeler i til sammen 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser. Oljeminister, Tord Lien, påpeker at områdene som nå gjøres tilgjengelig ikke er mer sårbare enn andre områder.

Fem av de 13 selskapene som får tilbud om andeler, får også operatørskap. Dette er Statoil, Capricorn Norge AS, Centrica Resources (Norge) AS, Det norske oljeselskap ASA og Lundin Norway AS, melder NTB

– I dag starter et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 år skal vi utforske helt nye leteområder. Dette vil være med på å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Nå er det Nord-Norges tur til å skrive de neste kapitlene i det norske petroleumseventyret, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Ikke mer sårbart enn andre områder

Ministeren påpekte i sitt framlegg at områdene som nå gjøres tilgjengelig ikke er mer sårbare enn andre områder.

– Det å fremstille dette som havområdene nær Alaska, snakker enten uten å vite bedre eller fører folk bak lyset. De stedene i Barentshavet er ikke mer sårbare enn andre deler av norsk hav. Utfordringene i de nyåpnede områdene er sammenlignbar med andre områder, og vi har 40 års erfaring med disse havområdene.

For første gang på 22 år skal det i dag gis ut nye letelisenser for olje- og gass i Barentshavet. Miljøorganisasjoner mener det kan være grunnlovsstridig og vurderer søksmål.

Ordfører i Hammerfest kommune, Alf E. Jakobsen, mener dagens beskjed fra oljeministeren er positiv, ikke bare for Finnmark.

– Dette skaper arbeidsplasser for ungdom og det gir penger til ulike deler av nasjonen, så dette er en god dag.

Source: NRK