NEWS

Amerikanske selskap på vei til Mongstad


< Back to all news

Amerikanske selskap på vei til Mongstad

Business

Category: Energy

Tre av disse har TCM som teststed hvis alt går etter planen. Dette betyr at både GE, Alstom og University of Kentucky (UoK) kan være på vei til TCM for å teste sine CO2-teknologier.

Det amerikanske energidepartementet planlegger å teste teknologier for ca. 130 millioner dollar. Fase 2 tildeling for bygging av anlegg og gjennomføring av selve testene er forventet å komme i midten av 2016.

Skulle både GE, UoK og Alstom komme videre fra fase 1, vil testing bli gjennomført på TCM både i aminanlegget og CAP-anlegget fra 2017/2018.

I USA passer denne NETL finansierte teknologiutviklingen med President Obamas nylig annonserte Clean Power Plan, som setter mål for utslippsreduksjon fra kraftsektoren fram mot 2022.

Samarbeidet mellom Norge og USA på CO2-området har pågått siden 2004 og materialiserer seg nå i felles finansierte testprosjekter der amerikansk teknologiindustri benytter det verdensledende testsenteret på Mongstad; TCM. Den norske regjeringen lanserte høsten 2014 sin CCS-strategi, der internasjonalt teknologisamarbeid står helt sentralt.

Pressemelding fra DOE/NETL – DOE Selects Eight Projects to Receive Funding for Reducing the Cost of CO2 Capture and Compression

Source: Gassnova

Published: May 29, 2024