NEWS

Amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge flystasjon er viktig for Norges forsvarsevne


< Back to all news

Amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge flystasjon er viktig for Norges forsvarsevne

Business

Category: Business News

Snart starter arbeidet med amerikanske infrastrukturinvesteringer på Rygge. Prosjektene er knyttet til mottak av amerikanske kampfly og vil være viktige også for NATO. – De amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I juni 2022 samtykket Stortinget til inngåelse av en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Avtalen legger blant annet til rette for amerikanske investeringer i infrastruktur på omforente områder, og Rygge flystasjon er ett av de fire omforente områdene som ble etablert da avtalen trådte i kraft.

Les hele artikkelen.

Source: Regjeringen