NEWS

Amerikansk luftfartsgigant: Dropp flyseteavgiften


< Back to all news

Amerikansk luftfartsgigant: Dropp flyseteavgiften

Business

Category: Airline / Travel

OSLO/PARIS (VG) Den mektige luftfartsorganisasjonen Airlines for America (A4A) ber den norske regjeringen stanse take off for flyseteavgiften.

I et brev til finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (begge Frp), er amerikanerne krystallklare i sine advarsler mot å innføre den omstridte avgiften som kom inn i regjeringspartienes avtale om statsbudsjettet helt i sluttfasen.

– En slik avgift vil virke mot sin hensikt i flyselskapenes pågående arbeid med å forbedre våre allerede kraftige miljøtiltak. Den vil være i strid med internasjonale regler, og skadelig for Norges samarbeid blant annet med USA, skriver hovedorganisasjonen for de amerikanske flyselskapene.

– Faktisk har våre sterke bekymringer forårsaket at andre land, blant annet Belgia, Irland og Nederland, har forlatt planer om slike avgangsavgifter. Vi oppfordrer Norge til å gjøre det samme med sitt forslag, skriver senior vice president Sharon L. Pinkerton i Airlines for America til Ms. Siv Jensen og Mr. Ketil Solvik-Olsen i det vanligvis så avgifts-kritiske Fremskrittspartiet.

– I strid med luftfartsavtaler
I brevet trekkes det frem en rekke grunner til at flyseteavgiften ifølge A4A ikke kan innføres i norsk og internasjonal luftfart.

** – Avgiften er i strid med flere avtaler som Norge har undertegnet, blant annet USA-EU Open Skies-avtalen som krever at en part vurderer mulige skadevirkninger i forhold til den eksisterende avtalen.

** – Avgiften er i strid med Chicago-konvensjonen som sier at ingen avgifter eller gebyrer skal være pålagt uten at den er knyttet til noen dokumentert miljøbelastning eller miljøgevinst.

** – Det skal videre ikke være kun skattemessige motiver med avgiften, – avgifter bør være relatert til kostnader; og kostnader i form av nye avgifter skal ikke diskriminere lufttransport sammenlignet med andre former for transport.

Til slutt advarer amerikanerne kraftig mot at en ny, norsk særavgift kan få amerikanske flyselskaper til å fly enda mindre på Norge.

De viser til at United Airlines nylig erstattet sin helårsrute på Oslo med en sesongrute, mye takket være dårlige økonomisk utkomme på ruten. En flyseteavgift og en økning i kostnadene kan frata Norge viktige forbindelser til det amerikanske markedet, advarer Airlines for America.

– Det virker lite gjennomtenkt at regjeringen vil risikere å miste en slik kanal som er så viktig for norsk handel og turisme, avslutter Sharon L. Pinkerton i Airlines for America.

Les mer HER

Source: VG

Published: June 12, 2015