NEWS

Amerikanere i utlandet: Stem ved valget! (Tidligere ambassadør Barry B. White i Aftenposten)


< Back to all news

Amerikanere i utlandet: Stem ved valget! (Tidligere ambassadør Barry B. White i Aftenposten)

Business

Category: Business News

Rundt om i verden utgjør nasjonalisme, populisme og autokratiske ledere en alvorlig trussel for demokratiet og rettssikkerheten. For å holde demokratiene våre i live, må vi ta vårt ansvar på alvor når det gjelder privilegiet det er å stemme i valg.

USA, og store deler av verden, er stilt overfor utfordringer av tidligere ukjent omfang gjennom den globale covid-19-pandemien. Resultatene er økonomisk nedgang og økende forskjeller mellom rik og fattig, klimaendringer som eksistensiell trussel og – spesielt i USA – raseforskjeller. Amerikanske borgere som bor i utlandet, kan og bør delta i samtalen om disse problemene.

Les hele innlegget her

Source: Aftenposten