NEWS

AmCham i Finansavisen: En midlertidig løsning på en varig utfordring


< Back to all news

AmCham i Finansavisen: En midlertidig løsning på en varig utfordring

AmCham

Category: AmCham News

Vi har registrert en oppblussende debatt rundt fjerning av den tollfrie grensen for privatimport på 350 kroner. Det var Solberg I-regjeringen som i sin tid hevet grensen fra 200 til 350 kroner- den første økningen siden regelen ble introdusert på 1970-tallet.

350-kronergrensen

Credit: Finansavisen

Denne tollgrensen har nylig blitt referert til flere ganger som «særnorsk» og det stilles spørsmål om «hvilket annet land som gir slik skattestøtte til bortelaget.»

Faktum er at Norges fremste handelspartnere og samtlige Europeiske land, med unntak av nasjonene Andorra, Monaco, Sveits, Serbia og Bosnia og Herzegovina, faktisk har en slik importgrense. Til sammenligning, er grensen i de fleste europeiske land på omtrent 1400 kroner og i USA på nærmere 6000 kroner, ikke 350 kroner.

FrP, Høyre, Rødt og Venstre ønsker å beholde, eller heve dagens sats til 500 kroner. AmCham støtter forslaget om å øke denne grensen. Netthandel er ikke et fenomen som kommer til å opphøre, ei heller kommer nordmenn til å handle mindre på nett i fremtiden.

Fjerning eller nedjustering av grensen virker for oss som å stikke hodet i sanden og fremstår som en meget midlertidig løsning på en varig utfordring, mens den samtidig begrenser norske forbrukeres tilgang til det internasjonale markedet.

En oppjustering av dagens grense vil gi norske forbruke bedre tilgang til et større marked, med et bredere sortiment av varer som kanskje aldri kommer til å bli tilgjengelig i norske butikker.

Som nevnt av NRK, skjer 86 prosent av norsk handel i fysiske butikker, og ifølge Forbrukerområdet foretrekker 80 prosent av nordmenn å handle i norske nettbutikker.

Dette viser at norske (nett)butikker er konkurransedyktige både med tanke på tilgjengelighet, teknologi og betalingssikkerhet. Hvorfor ikke bruke dette forspranget til å konkurrere og tjene forbrukerne, i stedet for å straffe framtredende kunder?

Didrik Ottesen,

AmCham Norway

Source: AmCham