NEWS

Alcoa splittes i to selskaper


< Back to all news

Alcoa splittes i to selskaper

Business

Category: Chemicals / Metals

Alcoas styre har enstemmig vedtatt en plan for å skille Alcoa i to bransjeledende, børsnoterte selskaper. Vår vellykkede transformasjonsprosess gjennom flere år har forberedt oss på dette logiske, neste steget, som åpner for et nytt og spennende kapittel i vår 126-årige historie.

Klaus Kleinfeld vil lede det teknologi- og innovasjonsdrevne multimaterialselskapet som styreleder og konsernsjef. Han vil også fungere som styreleder for oppstrømsselskapet i den kritiske startfasen, noe som skal sikre en myk og effektiv overgang. De nye lederteamene vil bli kunngjort i de kommende månedene. Vi forventer å fullføre splittelsen i andre halvår 2016.

Oppstrømsselskapet, som de norske verkene mest sannsynlig vil bli del av, vil omfatte forretningsenhetene under Global Primary Products, herunder Alcoa Smelting, Alcoa Casting, Alcoa Energy Assets, Alcoa Refining og Alcoa Mining. Transformasjonen gjennom de siste årene har bidratt til å bygge et av de mest globalt konkurransedyktige selskapene i aluminiumindustrien. Dette skal videreføres i det nye oppstrømsselskapet, som vil være et Fortune 500-selskap og fortsette å operere under Alcoas navn.

Source: Alcoa Norway

Published: May 29, 2024