NEWS

Alcoa signerer ny vindkraftavtale


< Back to all news

Alcoa signerer ny vindkraftavtale

Business

Category: Energy

Alcoa Norway ANS har inngått en 15-årig kraftkontrakt med Guleslettene Vindpark AS. Alcoa vil kjøpe hele produksjonskapasiteten fra den planlagte vindkraftparken på Vestlandet. Dette er Alcoas tredje vindkraftavtale, og avtalen styrker selskapets posisjon som en av de ledende kjøperne av bærekraftig vindkraft i det europeiske energimarkedet.

– Aluminium spiller en strategisk rolle i europeiske verdikjeder, og for avkarboniseringen av Europa, sier Kai Rune Heggland, som er Alcoas Norgessjef. – Denne kontrakten viser at Alcoa forplikter seg til å utvikle en bærekraftig aluminiumindustri, og til å sikre konkurransedyktig, fornybar energi til smelteverket i Mosjøen.

Kapasiteten til vindparken på Guleslettene er planlagt til opptil 197,4 MW, med en årlig produksjon på ca. 710 GWh. Med denne nyeste kontrakten forventes vindkraftavtaler å dekke om lag 70 prosent av Mosjøens kraftforbruk fra 2022.

Det er Vestas som skal levere opptil 47 turbiner på 4,2 MW hver til den nye vindparken. Zephyr, en ledende norsk vindmølleutvikler og operatør, står for konstruksjon og drift av parken. For å gi ytterligere sikkerhet til investorene har prosjektet mottatt en kraftgaranti fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt.

– De tre vindkraftkjøpsavtalen som vi nå har signert bidrar til innovasjon i fornybarsektoren, sier Alvaro Dorado, energidirektør for Alcoas virksomhet i Europa. – De bidrar også til oppnåelse av både EU og Norges fornybarmål.

Kontrakten viser fram potensialet for verdiskapning som finnes i land med globalt konkurransedyktig rammeverk for energiintensiv industri.

– Våre tre vindkraftavtaler viser at vindkraftprosjektene klarer å møte aluminiumindustriens etterspørsel etter langsiktige kraftkontrakter, sier Heggland. – Men for å sikre gode rammebetingelser for kraftforedlende industri i Norge må vi også framover finne en god balanse mellom kraftproduksjon og krafteksport.

Source: Alcoa

Published: July 25, 2024