Tag Archives: Utenriksdepartement

Pressemelding: Utenriksdepartementet styrker satsingen på global helse og ansetter John-Arne Røttingen som spesialrådgiver på dette feltet

Et viktig løft for globalt helsearbeid

Utenriksdepartementet styrker satsingen på global helse og ansetter John-Arne Røttingen som spesialrådgiver på dette feltet.

Røttingen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet. Han leder på vegne av Norge en internasjonal studie i regi av verdens helseorganisasjon (WHO) som tester ut medisiner mot covid-19.

– John-Arne Røttingen er svært kunnskapsrik og har en sterk posisjon internasjonalt. Norge har i mange år vært blant de ledende på global helseinnsats, og det er viktig for regjeringen å videreføre og styrke innsatsen vår på dette feltet. Arbeidet for global helse og utvikling av vaksiner er en av regjeringens hovedprioriteringer, og situasjonen med koronapandemien har bekreftet viktigheten av dette. Når vi nå ansetter John-Arne Røttingen som spesialrådgiver for helse, styrker vi denne innsatsen og posisjonen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Som Norges globale helseambassadør skal Røttingen blant annet følge opp Norges samlede globale helseinnsats og norsk deltakelse i det internasjonale arbeidet med å bekjempe covid-19.

Norge har gjennom sitt sterke engasjement for å etablere og støtte vaksinekoalisjonen Cepi og gjennom bidrag til vaksinealliansen Gavi, markert seg som en sentral pådriver for rettferdig global tilgang til vaksiner.

– Røttingens mangeårige engasjement, kunnskap og posisjon i det internasjonale miljøet vil være svært verdifullt i de krevende globale utfordringene vi står overfor. Samtidig som Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19, vil vi fortsette arbeidet for en rettferdig fordeling globalt, uavhengig av betalingsevne. Pandemien er et globalt problem som rammer sårbare grupper særlig hardt. Derfor må løsningen også være global og nå fram til alle, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Om Røttingen:

John- Arne Røttingen har vært administrerende direktør i Forskingsrådet siden 1. mars 2017, og er Visiting Fellow of Practice ved Blavatnik School of Government, Universitet i Oxford. Han er utdannet lege med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrader fra Oxford og Harvard.

Pressekontakt: Tuva Raanes Bogsnes, mobil: 93 23 18 83

Les på regjeringen.no her

Bloomberg: A High-Stakes Fight Is Brewing in Norway Over EU Relations

By Sveinung Sleire

Kicking off the year in a T-shirt proclaiming that she “loves, loves the EEA,” Foreign Minister Ine Eriksen Soreide hinted at the high-stakes fight that’s brewing in Norway over its relationship with the European Union.

Soreide’s show of passion comes 25 years after Norway linked itself to the EU in a free-trade deal as part of the European Economic Area, a compromise solution after voters in a referendum rejected joining the bloc.

But the deal that gives Norway unfettered access to Europe’s massive free-trade bloc is increasingly being derided and has come under legal attack from EU skeptics and labor unions who are questioning its impact on wages, labor laws and sovereignty. As of yet, it’s a faint echo of the Brexit process that’s currently tearing at the fabric of the U.K.

“It’s very important that we — supporters of the EEA agreement — are out there defending it, and tell how enormously important it’s to safeguard Norwegian interests,” Soreide said in an interview in Oslo.

Read entire article HERE.