Tag Archives: Innovasjon Norge

Innovation Norway’s Presence to be Strengthened in US

Innovation Norway is now following up the government’s new action plan for exports, and will strengthen our presence in some important export markets. At the same time, the number of permanent Innovation Norway offices abroad is reduced, and arrangements are made for more flexible and targeted export support in line with the advice from Norwegian business and industry. 

– Our ability to export products and services is crucial for the development of a competitive and sustainable Norwegian business community. Innovation, business development and exports are closely linked. We are now making changes that will strengthen efforts towards export and give us the necessary flexibility to assist companies in the work of seizing market opportunities abroad, says CEO Håkon Haugli of Innovation Norway. 

Read entire article here

E24: Norge er for lite

Våre inntekter i framtiden må komme fra utlandet. Når olje og gass på sikt kaster mindre av seg, må vi utvikle nye produkter og tjenester vi kan eksportere og tjene penger på. Vi vet at verden trenger bærekraftige løsninger og at næringslivet må omstilles. Dermed vet vi også hvor norske bedrifter skal vokse.

VEKST I BEDRIFTENE er avgjørende for Norge, for velferden, og dermed for hver og en av oss. I en liten, åpen økonomi, handler det om å vokse internasjonalt. Eksport og internasjonalisering starter hjemme, med å identifisere behov, forstå kundene og tilpasse løsningene for å treffe best mulig. Skal Norge ta posisjoner i tøffe, internasjonale markeder, må bedriftene være blant de beste på sine områder og forstå hvordan verdikjeder og markeder endrer seg.

Les hele saken HER.