Tag Archives: Coca-Cola

Coca-Cola velger 100% resirkulert plast

Vi har besluttet at alle flaskene vi produserer i Norge skal lages av 100 % resirkulert plast*. Dette reduserer vårt plastforbruk og våre klimautslipp, og er et bidrag på veien mot en sirkulær økonomi for plast i Norge.

 
 
 

Fra første halvår i 2021 vil alle flaskene vi produserer i Norge lages utelukkende av resirkulert plast. Dette betyr en årlig reduksjon i bruken av ny plast med 4 300 tonn (75 %), og i klimautslippene fra flaskeproduksjonen med 28 %.

Flasker med Coca-Cola, Fanta, Sprite og Urge i norske butikkhyller vil dermed være laget av 100 % resirkulert plast* utpå nyåret. De nye flaskene skal pantes som før.

Plast er en klimaeffektiv form for emballasje når den samles inn og brukes på nytt. Vi håper vår overgang til 100 % resirkulert plast kan bidra til målet om en norsk sirkulær økonomi for plast. Det vil si et lukket kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje samles inn og gjenvinnes.

En verden uten avfall

Overgangen til 100 % resirkulert plast* er en del av vår internasjonale strategi, World Without Waste, der målet er en verden uten emballasjeavfall.

I Norge har vi forutsetningene for å lede an på dette området. Vi har verdens kanskje beste system for panting, som driftes av Infinitum. Dette gode pantesystemet og nordmenns sterke ønske om å bruke det, sammen med endringer som den vi nå gjennomfører, betyr at målet om en sirkulær økonomi for plast er mer oppnåelig her enn kanskje noe annet sted i verden.

Et steg videre

For oss er overgangen til 100 % resirkulert plast på flaskene det eneste riktige å gjøre. Vi har jobbet lenge med bærekraftig emballasje, blant annet da vi tok i bruk PlantBottle – laget av 22,5 % plantemateriale og 25 % resirkulert plast – på våre norske flasker i 2013.

Og overgangen til 100 % resirkulert plast er et viktig steg videre på denne veien.

* 100 % resirkulert plast i hele plastporteføljen (bortsett fra etikett og kork)

 

 

Faktaboks

Endringene i Norge er del av Coca-Colas internasjonale bærekraftstrategi. Målet er at selskapet globalt skal samle inn igjen hver eneste flaske som selges innen 2030, ha 100 % gjenvinnbar emballasje innen 2025, og et nivå på 50 % resirkulert materiale i plastflaskene innen 2030. Mange land ligger foran disse målene, deriblant Norge..

Pressemedling: Coca-Cola tar grønt grep: Går til 100 % resirkulert plast i alle flasker produsert i Norge

Coca-Cola i Norge har siden 2010 satset på resirkulert og fornybar plast og i dag består alle flasker vi tapper lokalt av 25 prosent resirkulert plast. I dag annonserer vi at vi tar vi steget fullt ut.

Fra og med mars/april neste år vil alle flaskene vi produserer i Norge være laget av 100% resirkulert plast. 

Når vi går til det skrittet å gå over til 100 % rPET i vår norske portefølje, er det fordi vi ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom å få flere til å velge en resirkulert flaske. Dette vil redusere det totale klimaavtrykket og et viktig bidrag på veien mot en sirkulær verdikjede for drikkevareemballasje i Norge.

Norge som satsingsland

Endringene i Norge er del av Coca-Colas internasjonale bærekraftstrategi. Målet er at selskapet globalt skal samle inn igjen hver eneste flaske som selges innen 2030. Coca-Cola i Vest-Europa lanserte i 2019 målet om at alle flasker som selskapet produserer i markedene skal lages av 100 prosent resirkulert eller fornybar plast, og at man skal oppnå 50% rPET-andel i 2023. Tidligere har Coca-Cola i Sverige gått over til 100% rPET. I dag blir Norge, sammen med Nederland, de to neste markedene der Coca-Cola går over til 100% resirkulert plast (rPET) i alle flasker som er produsert lokalt.

Norge har med sitt pantesystem gode forutsetninger for å lede an i overgangen til bruk av mer resirkulert plast. Vi har verdens kanskje beste system for panting, som driftes av Infinitum. Det velutviklede pantesystemet og nordmenns sterke ønske om å bruke det, sammen med endringer som den vi nå gjennomfører, betyr at målet om en sirkulær økonomi for plast er mer oppnåelig her enn kanskje noe annet sted i verden. Som en stor aktør har vi et ansvar for å bidra til denne utviklingen, og det er det vi nå gjør.

Går foran i det grønne skiftet

Plast er en klimaeffektiv form for emballasje når den samles inn og brukes på nytt. Overgangen til 100% rPET betyr en årlig reduksjon i bruken av ny plast med 4 300 tonn (75 %), og i klimautslippene fra flaskeproduksjonen med 25 %. De nye flaskene skal pantes som før.

Vi håper at vår overgang til 100 % resirkulert plast er et løft som kan bidra til målet om en norsk sirkulær økonomi for plast; et lukket kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje samles inn og gjenvinnes. Gjennom samarbeid med myndighetene, bransjens egen innovasjon og tekniske løsninger kan norsk drikkevareindustri gå foran i det grønne skiftet og omstillingen mot en sirkulær økonomi.

Bærekraftig bruk av fornybare og grønne ressurser fordrer ofte virkemidler som gir næringslivet incentiver til å ta klimavennlige valg. Slik det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje er innrettet i dag, gir myndighetene ingen insentiver for å skifte til en mer klimavennlig emballasje, slik Coca-Cola nå gjør. Returselskapet Infinitum og Bryggeriforeningen har lenge anbefalt å innføre en insentivavgift for drikkevareemballasje som erstatter dagens grunnavgift på engangsemballasje, noe som kan gi næringslivet et insentiv til å velge resirkulert plast.

For mer info ta kontakt med:

Per Hynne, kommunikasjondirektør, phynne@ccep.com, 95136322

Tord Bergesen, myndighetskontakt, tbergesen@ccep.com, 91812188

NTB: Ny administrerende direktør i Coca-Cola European Partners Norge

Carl Lescroart overtar rollen som administrerende direktør for Coca-Cola European Partners Norge, og ser frem til å slutte seg til det norske teamet før sommeren.

1. juni blir Carl Lescroart ny administrerende direktør i Coca-Cola European Partners Norge. Carl kommer opprinnelig fra Belgia, og har en bred kommersiell erfaring fra Coca-Cola European Partners (CCEP). Her har han hatt ulike roller de siste åtte årene, og leder i dag den kommersielle avdelingen til CCEP Frankrike. Han har også tidligere ledet den franske salgsorganisasjonen, vært direktør for kalde drikker i Belgia/Luxemburg og hatt ansvaret som salgsdirektør i Belgia.

Les hele saken HER.

Kampanje: Coca-Cola-sjefen i Norge slutter

Stein Rømmerud går til dagligvarebransjen og Norgesgruppen.

Stein Rømmerud har de siste fem årene vært administrerende direktør for Coca-Cola og han har 20 års erfaring fra PR- og kommunikasjonsbransjen, fra Coca-Cola, Forsvaret og som avdelingsleder for merkevarer i PR-byrået Burson-Marsteller. Nå blir Rømmerud ny konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i NorgesGruppen.

– Hvorfor slutter du i Coca-Cola?

– Nå har jeg vært 18 år i Cola-systemet, og fem år i den jobben jeg har nå, og da er det helt naturlig å etter hvert søke nye utfordringer. Dette er en spennende jobb i et spennende selskap, sier Rømmerud til Kampanje. 

Les hele saken HER.

DNx: Coca-Cola legger hele sin tyngde bak målet om å samle inn all emballasje som blir brukt til drikkevarer i Europa.

Se for deg følgende: Du er ansvarlig for verdens største produsent av drikkevarer – og dermed ansvarlig for en av verdens mest kjente merkevarer. Da er også sjansen stor for at emballasjen fra et av dine produkter kommer på avveier og ender opp som søppel et eller annet sted i verden. For eksempel i en skog eller på en strand. 

Det er ikke greit for deg – eller for alle de 700.000 personene som hver dag jobber for merkevaren din – å se at emballasjen med logoen din på, har endt opp i naturen. Og det er ikke greit for alle andre som blir utsatt forsøplingen. Og det er ikke bra for kloden vår.

Hva gjør du? Jo, da sørger du for at sjansen blir så liten som mulig for at emballasjen fra dine produkter kommer på avveier. Og bruker størrelsen på selskapet ditt til å påvirke alle andre til å gjøre det samme.

Det er nettopp dette verdens største brusprodusent nå er i ferd med å gjøre.

Les hele saken HER.

DN: Coca-Cola kutter 42 årsverk i Norge

oca-Cola Company skal kutte 42 årsverk i selskapets administrasjon. Det bekrefter hovedtillitsvalgt Lars Ingvaldsen overfor DN. Kuttene skal komme i selskapets salgsavdeling.

Det kommer etter at samme avdeling var gjennom en nedbemanningsrunde tidligere i år.

DN har vært i kontakt med Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge, som også bekrefter nedbemanningen. I en e-post skriver han at avgiftsøkningen fra 2018, som ikke ble nedjustert i årets statsbudsjett, samt en voksende grensehandel, gjør at det er krevende å være drikkevareleverandør i Norge.

Les hele saken HER.

Romerikes Blad: Coca-Cola øker resirkulert-ambisjonene – satser stort i Skandinavia

Som første marked går Coca-Cola i Sverige over til å bruke 100% resirkulert plast i alle flasker som er produsert lokalt. – Vi kommer etter, sier direktør Stein Rømmerud hos Coca-Cola i Lørenskog.

Coca-Cola lanserte i høst målet om at alle flasker selskapet produserer i Vest-Europa skal lages av 100 prosent resirkulert eller fornybar plast (gjelder ikke etiketten og korken).

Les hele saken HER.