Tag Archives: The Future of Defence

Ny publikasjon fra KPMG: Fremtidens forsvar i et digitalt samfunn

I et stadig mer digitalt samfunn kreves en forsvarsstyrke der alle funksjoner er sømløst integrert. Digitaliseringsteknologi som hjelper ledere å ta mer presise, tidsriktige og faktabaserte beslutninger er nøkkelen til en effektiv forsvarsevne.

Forsvarsindustrien har sørget for mange banebrytende teknologiske framskritt, fra internett og datamaskiner til GPS og droner. Historisk har vestlige demokratier investert tungt i forskning og utvikling for å hele tiden være i forkant. Kombinasjon av restriksjoner i forsvarsbudsjett og den eksponentielle veksten til teknologiselskapene, bidrar i midlertid til at forsvaret nå ligger bak den sivile verden når det gjelder forskning og utvikling. Som en konsekvens må forsvarsindustrien fange opp nyvinninger fra aktører utenfor den tradisjonelle forsvarsindustrien og integrere disse i sine innovasjoner så tidlig som mulig.

I KPMGs internasjonale publikasjon «The Future of Defence» (pfd., 725.1 KB) diskuteres hva som skal til for at forsvarsindustrien skal være slagkraftig i fremtiden også.