Tag Archives: Olaug Bollestad

Minister of Agriculture & Food Olaug Bollestad on the Export of Organic Norwegian Agricultural Products to the US

Minister of Agriculture & Food Olaug Bollestad (KrF) recently replied to a written question (no. 2461) from Bård Hoksrud (FrP) regarding if she will work to land an agreement that will make it possible for Norwegian producers to export organic products to the US.

Bollestad noted that in the absence of an equivalence agreement (the EU and US have such an agreement, but the agreement is not, however, a part of the EEA agreement), a product must be certified organic by US authorities.

She further added, on the other hand, that the the regime for organic food production in the EU and EEA countries is a part of the EEA agreement, meaning that all products in Norway are produced and labelled based on the same requirements for EU countries.

You can read the original reply, in Norwegian, below or at regjeringen.no.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om statsråden vil jobbe for at vi får på plass en avtale med USA som gjør det mulig for norske bedrifter å eksportere økologiske produkter til USA.

Spm. nr. 2461 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

“Jeg skjønner at det har vært utfordrende å jobbe for å få på plass en avtale med USA om dette når vi nå har hatt en pandemi som har gjort at en del aktivitet er satt på vent.
Men nå er det viktig å bidra til å hjelpe norske bedrifter som ser muligheter for å sikre de arbeidsplassene man allerede har men også se potensiale for å skape nye og flere, så vil statsråden nå jobbe for at vi får på plass en avtale med USA som gjør det mulig for norske bedrifter å eksportere økologiske produkter til USA?”

Jeg er enig med representanten Hoksrud at det er viktig å bidra til at norske (mat)bedrifter får rammebetingelser som åpner for at bedriftene kan utnytte sitt markedspotensiale og dermed skape flere arbeidsplasser.

Når det gjelder salg av norske økologiske produkter til det amerikanske markedet, er det riktig som representanten påpeker, at det kreves en ekvivalensavtale, eller alternativt at produktet må sertifiseres eller anerkjennes av amerikanske kontrollmyndigheter som økologisk produkt.

Det foreligger ingen avtale mellom Norge og USA som omhandler økologiske produkter i dag. Det innebærer at norskprodusert økologisk knekkebrød som skal selges i USA må sertifiseres eller anerkjennes som økologisk av amerikanske myndigheter.

I fravær av en avtale mellom våre to land, må Bakeverket AS søke om sertifisering av sitt økologiske produkt for det amerikanske markedet. EU og USA har inngått en ekvivalensavtale, som gjør at økologisk merkede produkter fra EU anerkjennes som økologiske produkter i USA. Slike ekvivalensavtaler er ikke en del av EØS-avtalen. Det vil likevel være hensiktsmessig å vise til at regelverket for økologisk produksjon er en del av EØS-avtalen, og at produkter fra Norge derfor er produsert og merket etter de samme kravene som i EU-land.

Mitt departement kan bidra med mer informasjon om prosessen, og jeg vil samtidig vise til Innovasjon Norge sitt apparat som kan hjelpe norske bedrifter med sine produkter ut på markedet internasjonalt.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad