Thommessen Webinar: Kort sagt | EUs nye regelverk for bærekraftig finansiering

Bli med på et kvarterkort webinar om EUs nye regelverk for bærekraftig finansiering, og om klassifiseringen av hva som er grønne investeringer.

EU har vedtatt en rekke nye regler om bærekraftig finans, og en rekke nye regelverk er på trappene. Formålet med de nye reglene er å skyve kapitalen i retning av bærekraftig virksomhet. Dette forutsetter klare rammer for hva som er bærekraftig, og hvilke konsekvenser dette skal få for aktørene i finansmarkedet. Vi vil gi en oversikt over EUs arbeid på området, og hvilke konsekvenser dette kan få for norske virksomheter.

Webinaret er relevant for alle foretak som har behov for gjeldsfinansiering og egenkapital, og som mener at de driver en form for bærekraftig virksomhet. Det er også relevant for investorer og finansaktører som arbeider med å skaffe til veie kapital for slik virksomhet.

Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne via en chat mens webinaret pågår. Dine spørsmål og din deltagelse vil være anonymt for de andre deltagerne.

NB! Følgende nettlesere kan brukes under webinaret: Chrome, Firefox, Safari og Edge.

THOMMESSEN KORT SAGT

“Kort sagt” er en webinarrekke hvor vi ukentlig gir korte og presise råd om dagsaktuelle tema. Lengden på foredragene er kun 15 minutter.

Kompetanseområde

PÅMELDING

Foredragsholdere

  • TORE MYDSKE, PARTNER

    Tore bistår regulerte foretak med finansregulatoriske spørsmål, herunder med utarbeidelse av konsesjonssøknader og rådgivning om rammevilkår. Han bistår også i transaksjoner som involverer regulert virksomhet. Tore er ranket som “Band 1” i Chambers & Partners og “Highly regarded” i IFLR1000 innen finansregulatoriske spørsmål, og anses som en av landets ledende fagpersoner på området. Klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål.

    Tore Mydske begynte i Thommessen i 2008. Han kom da var stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, hvor han var leder av juridisk seksjon i finansmarkedsavdelingen. Han har også arbeidet som ambassaderåd for finansielle og økonomiske saker ved Norges ambassade i Washington DC.

May 20 @ 14:00
14:00 — 14:15 (15′)

Webinar

Thommessen