Thommessen Webinar: Klimakrav i offentlige anskaffelser

Hovedbilde med mønster

Utbruddet av koronaviruset har ført til behov for statlig krisehjelp til næringslivet og en oppfordring til økt aktivitet i offentlig sektor. Kan vi risikere at krisepakker går på bekostning av klimaet? Bevissthet rundt klimavennlige innkjøp er nå viktigere og mer aktuelt enn noen gang.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner i året. Regelverket sier at innkjøpene skal gjøres slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt på en god måte og gjennom det bidra til at vi når lavutslippssamfunnet i 2050. I tillegg må det tas hensyn til klimarisikoen knyttet til innkjøp av vare og tjenester. Hvordan kan dette gjøres og hvilke verktøy finnes?

Ettersom vårt planlagte seminar i Bergen i mars ble avlyst, inviterer Asplan ViakKLPKlimapartnere og Advokatfirmaet Thommessen nå til et praktisk, lærerikt og inspirerende webinar i to deler. Temaet er håndtering av miljøpåvirkning, klimavennlige løsninger og klimarisiko i offentlige anskaffelser. Webinarene passer for alle som er involvert i offentlige anskaffelser, både på innkjøps- og tilbudssiden.

Det vil være mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne via en chat i webinar-rommet. Følgende nettlesere kan brukes under webinaret: Edge, Chrome, Safari og Firefox.

Vel møtt!

Agenda

TIRSDAG 19. MAI | 10.00-11.30

  • 10.00-10.05: Velkommen
  • 10.05-10.30: Hva betyr klimarisiko? | Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar, KLP
  • 10.30-10.50: Grønare utbyggingsprosjekt i Vestland – anskaffelse og samspel på Kaupanger | Tage Rickard Sundell, prosjektleder og fagansvarlig miljø, Vestland Fylkeskommune
  • 10.50-11.10: Grønn anskaffelse – eksempler og tips fra entreprenør til oppdragsgivere | Anette Moritz, miljøsjef, Veidekke
  • 11.10-11.30: ISO-standard for bærekraftig innkjøp | Kjersti Larsen, teamleder, Framtiden i våre hender

ONSDAG 20. MAI | 10.00-11.30

  • 10.00-10.05 Velkommen
  • 10.05-10.35: Lærdom fra Fosen-saken: Slik lykkes du med miljø som tildelingskriterium | Wenche Sædal, senioradvokat, Thommessen
  • 10.35-10.50: Grønne offentlige anskaffelser – utfordringer og løsninger | Michael M. Jenssen, rådgiver for energi og miljø, Asplan Viak
  • 10.50-11.10: Vann på ville veier | Kim Haukeland Paus, Dr.ing va-teknikk, Asplan Viak
  • 11.10-11.30: Den grønne innkjøpsmuskelen i Klimapartnere | Helene Frihammer, leder Klimapartnere Vestland

Kompetanseområde

PÅMELDING

May 19 @ 10:00 — May 20 @ 11:30
10:00 — 11:30 (25h 30′)

Webinar

Thommessen