Norge er kjent for et velfungerende arbeidsmarked og gode sosiale ordninger. Nå trues norsk arbeidsliv og velferd av pandemi og synkende oljepriser. Vi inviterer til digitalt frokostmøte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Hvilke tiltak er iverksatt for å dempe de økonomiske konsekvensene for norsk arbeidsliv? Hvordan sikrer vi den norske velferden i en tid hvor det økonomiske handlingsrommet vårt er trangere enn noensinne? Er NAV rustet til å tåle det enorme presset som har oppstått som følge av krisen? Dette er noen av spørsmålene statsråden vil komme inn på under sitt digitale besøk hos oss.

Møtet ledes av Peter Gitmark, leder for samfunnsavdelingen hos Gambit Hill+Knowlton Strategies.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål via chatfunksjonen underveis i møtet, eller sende inn på e-post i forkant til zahra.sabha@hkstrategies.com

Møtelenke for deltakelse i Microsoft Teams sendes ut til påmeldte kvelden før. 

Mer informasjon og påmelding.