Bull & Co: Hjelp, vi er hacket! Frokostseminar om nye sikkerhetslover og cybersikkerhet

Med daglige medieoppslag om databrudd, som medfører store konsekvenser for de som blir rammet, og flere nye lover som stiller krav til IT-sikkerhet, kan det være lurt å skaffe seg oversikt. Lær om de nye reglene og kravene, eksponeringen og hva du kan gjøre med den. Velkommen til frokostseminar med Bull & Co, BDO Cybersecurity, First House og CNA Hardy.

Meld deg på

P R O G R A M

8:00 Velkomst og registrering. Kaffe, te og lett frokost.

8:30 Hva går galt?

Sikkerhetsekspertene i BDO Cybersecurity gir oss et innblikk i de mange IT-hendelsene som ikke omtales i pressen. Jan Petter Berg Nilsen, sikkerhetsanalytiker – BDO Cybersecurity.

Hvorfor har vi lovregler og hva sier de? Hvem har ansvaret?

Flere nye sikkerhetslover – har sammen med GDPR og mange datainnbrudd – økt oppmerksomheten om datasikkerhet. Men hva sier egentlig de mange lovene, og hvem har ansvaret for at de overholdes? Hva kan skje om de ikke overholdes? Advokat Kristian Foss, Bull & Co Advokatfirma.

Hva er forsvarlig sikkerhet? Hvordan vurdere risiko?

Sikkerhetsekspertene i BDO Cybersecurity hjelper oss å gjøre kravene mer konkrete, og forstå hvordan en strategi for risikostyring kan utformes. Andreas Vogt – leder, BDO Cybersecurity.

Kahoot quiz!

Hva fikk du med deg og hva har du ikke tenkt på? Vi løser opp med et lynquiz.

9:15 Pause

Kaffe, te og lett servering.

9:30 Hvordan redusere risikoen?

Vi ser på de 5 viktigste tiltakene du bør gjennomføre for å redusere risiko, og forteller deg hvor du kan finne mer informasjon. Håkon Lønmo – leder for sikkerhetstesting, BDO Cybersecurity.

Hva gjør du når det smeller?

Krisehåndtering i praksis – tredelt .

1 – Jussen brenner

Juridisk krisehåndtering krever forberedelse. Bull & Co forteller hvordan, og gir en oversikt over sin cyberberedskapstjeneste.

2 – Teknikken svikter Uansett om du har egen IT-organisasjon eller har tjenesteutsatt all IT-drift, vil du trenge eksperthjelp for å takle et dataangrep. BDO forteller hvordan dette skjer i praksis. Jan Petter Berg Nilsen, sikkerhetsanalytiker – BDO Cybersecurity .

3 – Tilliten utfordres

Kommunikasjon når tilliten står på spill krever bevisst håndverk. First House forteller hvordan. Steinar Flaa, First House.

Hvem betaler?

Forsikring som finansiering av kriser. Selv med dype lommer, kan en krise bli for tung å bære.

Erdal Erdogan i det internasjonale forsikrinsgsselskapet CNA Hardy forteller hvordan en cyberforsikring kan hjelpe virksomheter ved cyber-hendelser.

10:45 Avslutning

Foredragsholderne vil være til stede etter seminaret for å besvare spørsmål .

F O R E D R A G S H O L D E R N E

Andreas Vogt, partner/Leder BDO Cybersecurity. PhD i internasjonal sikkerhetspolitikk og 25 års erfaring fra analyse, rådgivning og ledelse innen sikkerhets- og beredskapsarbeid – herunder flere år i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og bred militær erfaring fra en rekke internasjonale operasjoner.

Kristian Foss, partner i Bull & Co Advokatfirma. Erfaren teknologiadvokat som jobber med sikkerhets- og personvernjuss. Medlem av fagutvalget for IKT-rett i Juristenes utdanningssenter.

Steinar Flaa, partner i First House. Lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver i krevende saker knyttet til omdømmeutfordringer og mediekontakt. Fagansvarlig for krisehåndtering.

Jan Petter Berg Nilsen, sikkerhetsanalytiker i BDO Cybersecurity. Sikkerhetsekspert med fokus på teknisk analyse og hendelseshåndtering.

Håkon Lønmo, leder sikkerhetstesting i BDO Cybersecurity. Bred kompetanse innen sikkerhet og beredskap med operativ erfaring som offiser i Sjøforsvaret og Cyberforsvaret, herunder 10 års erfaring med sikkerhetstesting.

Erdal Erdogan, senior Underwriter i CNA Hardy. Flere års erfaring fra international forsikring, dedikeret ekspert på cyberforsikringer. Ansvarlig for blant annet cyberforsikringer for CNA Hardy i hele Skandinavia.

Ved avmelding, vennligst gi beskjed innen 48 timer før event.

February 13 @ 08:00
08:00 — 11:00 (3h)

Oslo

BDO, Bull & Co, First House