I New York vil Brende delta i den åpne debatten i FNs sikkerhetsråd om Midtøsten 22. oktober. Brende deltar sammen med flere andre utenriksministre. Møtet arrangeres av Spania som har formannskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden. Utenriksministeren vil under besøket ha en rekke bilaterale samtaler, og han møter blant annet FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson.