NEWS

Uber truer med å trekke seg ut av Norge


< Back to all news

Uber truer med å trekke seg ut av Norge

Business

Category: Automobile / Transport

Hvis ikke regjeringen gjør som Uber vil, kan det i ytterste konsekvens bli kroken på døren for selskapets norske virksomhet. Det varsler Ubers norgessjef Carl Edvard Endresen under en pressekonferanse i selskapets norske lokaler onsdag.

Bakteppet for pressekonferansen er at EFTAS overvåkningsorgan ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport. Svarfristen er denne måneden, og Uber håper nå på et svar som vil være positivt for deres norske virksomhet.

– Når norske myndigheter nå kanskje må fjerne den største hindringen i dagens yrkestransportlov, så håper vi de tar anbefalingene fra Delingsøkonomiutvalget til etterretning og faktisk gjør en større overhaling av regelverket, sier Endresen til E24.

– Er timingen for denne pressekonferanse, kort tid før myndighetenes svarfrist, et forsøk på å legge press på regjeringen?

– Jeg ser mer på det som et forsøk på å opplyse de 280.000 brukerne i Norge om at vi tar denne anledningen til å kaste litt lys på dette. Jeg tror ikke det er så mange som er klar over denne prosessen. Det er viktig for oss å fremstå som en ansvarlig aktør i samfunnet, sier Endresen.

Kan utvide til flere byer – eller trekke seg helt
Endresen forteller at en positiv respons fra myndighetene kan medføre at Uber starter opp virksomhet også i andre norske storbyer enn Oslo. I første omgang vil det da være snakk om Trondheim, Bergen og Stavanger.– Og hvis myndighetene kommer med et negativt svar, kan det bety kroken på døren for dere i Norge?

– I ytterste konsekvens kan det bety at vi må vurdere vår stilling i Norge. Men vi håper dette kommer til å bety at man fjerner antallsbegrensningen i de andre største byene, sier Endresen.

– Hva betyr det helt konkret?

– At man ikke lenger har en begrensning på hvor mange som kan kjøre persontransport, slik at folk kan sette seg i en bil og kjøre, sier Uber Norge-sjefen.

Avskiltede biler
– Vi har sett eksempler på Uber-sjåfører som har fått bilene sine avskiltet. Er forretningsideen å bare kjøre på, for så å jobbe for å få tillatelse senere?– Vår opplevelse av dette er at regelverket er uklart. Vi skal også huske at den første Uber-sjåføren som ble tatt senere ble frikjent i tingretten. Den eneste saken som har vært i Høyesterett er Haxi-saken der tre sjåfører ble frikjent, sier Endresen og tilføyer:

– Nå er det andre ting i regelverket som brukes til å stanse våre sjåfører. Det er selvfølgelig ikke bra for dem eller oss. Derfor er det viktig at man tar ESA-saken på alvor og bruker den til å gjøre en skikkelig overhaling av regelverket.

Source: E24