NEWS

Regjeringen innfører dobbelt statsborgerskap


< Back to all news

Regjeringen innfører dobbelt statsborgerskap

Business

Category: Entertainment & Lifestyle

Dette betyr at nordmenn i utlandet vil nå beholde sitt norske statsborgerskap og de rettighetene det medfører, uansett hvor i verden de bor. I tillegg kan personer som ønsker norsk statsborgerskap få stemmerett ved stortingsvalg, samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap.

– Det er bra at regjeringen kommer med dette nå. Høyres mener at dette er viktig fordi gir helt grunnleggende rettigheter til mange som bor i utlandet eller har gjeninnflyttet til Norge, uttaler fraksjonsleder i kommunal- og forvaltningskomiteen for Høyre, Kristin Ørmen Johnsen.

Regjeringen vil sende på høring et forslag om at Norge går bort fra prinsippet om ett statsborgerskap. Høringsbrevet vil inneholde en drøftelse av argumenter for og imot hovedregelen om statsborgerskap.

– Nordmenn i utlandet vil nå beholde sitt norske statsborgerskap og de rettighetene det medfører, uansett hvor i verden de bor. I tillegg kan personer som ønsker norsk statsborgerskap få stemmerett ved stortingsvalg, samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap, sier Ørmen Johnsen.

Over halvparten av de som søker norsk statsborgerskap, får i dag beholde sitt opprinnelige statsborgerskap på grunn av unntak fra hovedregelen om ett statsborgerskap. Somtidig som prinsippet om ett statsborgerskap er uthulet på grunn av mange unntak, er det ressurskrevende å håndheve hovedregelen. Å tillate dobbelt statsborgerskap innebærer dermed en avbyråkratisering.

– Dagens ordning viser at over halvparten av dem som blir norske statsborgere også får beholde statsborgerskapet fra sitt tidligere hjemland, så dette er en betydelig forenkling. Dette er en viktig seier for alle som føler seg norske, men samtidig rettighetsløse i et system som er byråkratisk, gammeldags og urettferdig, sier Ørmen Johnsen.tet for 2018 innfører regjeringen dobbelt statsborgerskap.

Source: hoyre.no