NEWS

Microsoft Norway Director: Kunstig intelligens – Superkraft for store utfordringer


< Back to all news

Microsoft Norway Director: Kunstig intelligens – Superkraft for store utfordringer

Business

Category: Technology

I Microsoft er vi grunnleggende teknologioptimister. Vi mener teknologi både kan og vil løse mange av menneskehetens grunnleggende utfordringer. Og nå står vi ved et veiskille: Befolkningsvekst og ressursmangel skaper klimaproblemer og konflikter som stiller oss og kloden vi lever på overfor avgjørende utfordringer. Samtidig gir samspill mellom store, modne teknologitrender ikke bare ny og nyttig kunnskap og større arbeidskapasitet, men også nye dimensjoner av innsikt som kan bidra til å løse utfordringene. 

Den hotteste og mest debatterte trenden akkurat nå er kanskje kunstig intelligens – og det er ikke så rart.

Av Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Kunstig intelligens for virkelighetens utfordringer

Utviklingen drives av møtet mellom skyteknologi, stordata, og maskinlæring, og samspillet dem imellom er det vi kaller kunstig intelligens:

Skyteknologi er moderskipet: Ved å gi allmenn tilgang til datakraft som tidligere kun globale selskaper og statsapparater kunne drømme om, styrker skyen teknologidemokratiet og akselererer global innovasjon.

Stordata er drivstoffet: Mengden data i verden øker eksponensielt med eksplosjonen av enheter, sensorer og annet som er koblet til Internett. Data er informasjon, og av informasjon kan vi skape ny verdi og konkurransekraft.

Maskinlæring er motoren: Gjennombrudd i programvarealgoritmer og maskinlæring gjør det mulig å analysere store datamengder og oppdage sofistikerte mønstre som vi med våre øyne og forstand alene ikke evner å se.

Kunstig intelligens er en av de kuleste, mest myteomspunnede og mest debatterte teknologiske gjennombruddene i moderne tid. Noe av det som gjør det litt «magisk» er nettopp at du ikke kan se eller røre det- og du kan til og med bruke det allerede uten å være klar over det. Når telefonen din automatisk retter skrivingen din, når PowerPointen din foreslår noen ulike layout til sliden din eller når søkemotoren din gir deg relevante treff. Vi er etterhvert vant til å forholde oss til teknologi i hverdagen. Vi gir datamaskinen kommandoer for å åpne en fil, eller taster numre på telefonen for å ringe. Vi skriver søkeord i en søkemotor for å få ut informasjon. Med kunstig intelligens gjør vi motsatt; det er teknologien som tilpasser seg oss mennesker.

I beste forstand kan kunstig intelligens utvide menneskelig kapasitet og gi oss superkreftene vi trenger for å løse vår tids store utfordringer. Men superkrefter skal mestres. Når jeg snakker med næringslivsledere om innovasjon i arbeidslivet, er det ikke til å komme utenom at at de teknologiske mulighetene også skaper noen bekymringer. Jeg opplever at roboter og kunstig intelligens møtes med forventninger – men også en naturlig respekt for de utfordringene som følger med mulighetene. Utvikling og etikk må gå hånd i hånd, og særlig viktig er dette når endringer skjer så raskt som nå.

Partnerskap for ansvarlig innovasjon

Til grunn for Microsofts arbeid med kunstig intelligens, ligger et sett prinsipper som skal sikre at teknologien håndteres ansvarlig, transparent og sikkert, og at personvern, inkludering og respekt ivaretas. Sammen med selskaper som Google, Facebook, IBM og Amazon har vi startet alliansen «Partnership of AI», som skal finne frem til felles standarder for etisk og samfunnsnyttig forskning på kunstig intelligens.

Vårt utgangspunkt er at kunstig intelligens skal styrke mennesker, ikke erstatte dem. Det gjelder også i arbeidslivet. I Microsoft ønsker vi å utvikle teknologi som utfyller menneskelig arbeidskraft, fremfor å erstatte den. Vi vil utfordre eiere, styrer og ledere til å se etter nye muligheter og skape vekst, fremfor å automatisere for å spare penger.

Likevel ser vi at enkelte arbeidsoppgaver kan bli automatisert, og at arbeidsmarkedet vil bli kraftig endret. Gjennom historien har store teknologiske fremskritt gjentatte ganger endret behovet for arbeidskraft og stilt nye krav til ferdigheter og omstillingsevne. Fremover vil livslang læring bli et sentralt premiss for å sikre arbeidstakerne nødvendige ferdigheter for løpende omstilling i den nye økonomien. Også her trenger vi nye former for samarbeid mellom offentlig og privat sektor, akademia og politiske beslutningstakere.

«Kan maskiner tenke?» Fra datapioneren Alan Turing først stilte dette spørsmålet gikk det 60 år før teknologiene var tilstrekkelig modne til å gjøre kunstig intelligens allestedsnærværende. Vi er bare ved begynnelsen. Vi er optimister på teknologiens og menneskenes vegne. Vi tror mennesker og maskiner sammen vil skape magiske opplevelser og nødvendig forandring og løse samfunnets største utfordringer.

Tirsdag denne uken deltok jeg på NHOs årskonferanse, der temaet var verdien av arbeid. Temaet er høyaktuelt for Norge i den omstillingen vi står overfor. Hvordan kan teknologi være med på å sikre fortsatt vekst og den velferden vi setter så stor pris på her i Norge? I et intervju med E24 i forbindelse med NHOs årskonferanse snakker jeg blant annet om hvordan jeg mener at Norge kan satse på kunnskap som konkurransefortrinn. Man må ikke være i Silicon Valley for å bli verdensledende. Men man må være supersulten og ambisiøs – og griper mulighetene innen IKT med begge hender.

Source: Microsoft Norge