NEWS

Må ha rike foreldre for å studere i USA


< Back to all news

Må ha rike foreldre for å studere i USA

AmCham

Category: AmCham News

På begynnelsen av 90-tallet tok over 2.300 norske studenter en hel grad i USA. Ifjor var tallet mer enn halvert, til 1.022 studenter.

– Helt håpløst, ifølge norgessjef Jan Grønbech i Google, som også er styreleder i American Chamber of Commerce in Norway.

– Norske myndigheter gjør alt de kan for å stikke kjepper i hjulene for de som ønsker å studere utenlands. I dag må man enten ha rike foreldre eller ta opp et skyhøyt lån for oppfylle drømmen om USA-studier. Slik kan det ikke være, sier han til DN.no.

Får ikke støtte
Dagens finansieringsordninger fører til at norske studenter ikke får støtte fra Lånekassen til det første året av bachelorgraden i ikke-vestlige land og USA – verken stipend eller lån. Det resulterer i at bare de som har råd til å betale for førsteåret av egen lomme har muligheten til å studere i disse landene.

Samtidig er det mange flere som ønsker å studere i USA:

Et prøveprosjekt viste at nærmere 20 prosent av alle henvendelser til informasjonssenteret for studier i utlandet dreide seg om USA. En undersøkelse blant avgangselever fra den videregående skolen viste at 43 prosent av elevene som vurderte å ta hele utdanningen i utlandet, var interessert i å studere i USA. Det viser informasjon fra ANSA (Association of Norwegian Students Abroad).

Førsteårsstøtten ble fjernet i 1985, og hovedbegrunnelsen var at man ønsket å snu studentstrømmen bort fra USA.

– Tar bedre vare på idrettshelter
I begynnelsen av april deltok Google-topp Jan Grønbech på graduation-seremonien for Young Ambassadors, et lederprogram for norske skoleflinke videregåendeelever, hjemme hos den amerikanske ambassadøren på Frogner i Oslo.

Les mer her: – Også de sterke trenger hjelp

– Det er helt åpenbart at de som virkelig har ambisjoner kjeder seg på videregående, sier Grønbech, som hadde hatt gjengen på 15 elever på besøk hos Google.

– En usedvanlig oppegående gjeng. Jeg skulle gjerne sett at alle sammen søkte jobb hos oss, for vi ansetter helst folk som er smartere enn hos oss selv. Her i Norge er problemet at vi ofte legger mer energi i å dyrke idrettshelter enn å hjelpe folk som vil opp og frem. Vi må ta bedre vare på de talentene vi har. Som et ledd i denne utviklingen burde norske myndigheter legge bedre til rette for å kunne studere i utlandet, for eksempel i USA, sier Grønbech, som selv studerte i USA for 20 år siden.

– Da var antallet norske studenter i USA flerdoblet i forhold til i dag. En trist utvikling, bemerker han.

– Blir for dyrt
Undersøkelser fra blant annet NHH viser at norske studenter er mer hjemmekjære enn andre nordiske studenter, men Google-sjefen tror mange flere hadde benyttet sjansen til å studere ute hvis forholdene ble lagt til rette fra myndighetenes side.

– Jeg tror ikke problemet er at unge nordmenn ikke vil studere i utlandet. Hovedproblemet er nok at det blir for dyrt, sier han.

Det tror også ANSA-president Kristoffer Moldekleiv.

– Jeg tror at antallet norske USA-studenter hadde vært langt høyere hvis man hadde fått stipend og lån til førsteåret. I dag blir gjeldsbyrden for stor, sier han.

Få reiser ut
Og de lave tallene er langt lavere enn de ser ut på papiret, siden det totale antallet studenter i Norge har økt kraftig de siste årene:

– I dag er det 220.000 norske studenter totalt, men bare åtte prosent av disse tar utdanningen i utlandet. Det er veldig lite, særlig med tanke på hvor verdifullt og nyttig utenlandserfaring er når man skal ut i arbeidslivet senere, sier Moldekleiv.

På NHH-Symposiet i Bergen tok næringsminister Trond Giske til orde for at norske studenter burde satse langt mer på studier i Kina fremfor å “surfe seg gjennom” studiene i Australia.

– I fjor var det bare 20 norske studenter som tok en hel grad i Kina, mens 1.402 studenter gjorde det samme i Australia.

– Jeg er enig med Giske i at Norge burde ha flere studenter i Kina, men skjønner godt at folk vegrer seg for å ta opp dyre forbrukslån for å betale for høyere utdanning, som i Norge er fullfinansiert av myndighetene. Inntil regjeringen legger til rette for studier i Kina, skal vi faktisk være glade for at vi har studenter i Australia, mener Moldekleiv.

– Ironisk nok har Australia en veldig høy andel kinesiske studenter, og kan skilte med langt flere toppuniversiteter enn Norge. Jeg tror for øvrig ikke at studentene i Australia surfer noe mer enn studentene i Norge står på snowboard, bemerker han.

Source: Dagens Næringsliv