NEWS

F-35: Tett industrisamarbeid mellom Norge og USA


< Back to all news

F-35: Tett industrisamarbeid mellom Norge og USA

Business

Category: Defense / Security

Regjeringen legger stor vekt på å opprettholde og videreutvikle samarbeidet mellom norsk og amerikansk industri knyttet til anskaffelsen av nye kampfly. Målsettingen for industrisamarbeidet er, og over tid, sikre nasjonal verdiskaping i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad.

Norges deltakelse i utviklingsfasen har gitt norsk industri anledning til å konkurrere om deleproduksjon til fly og motor, og har så langt gitt kontrakter til en verdi av om lag 4,1 mrd. kroner. Det foreligger et betydelig potensial for inngåelse av nye kontrakter med de amerikanske leverandørene etter hvert som produksjonen øker.

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at både Joint Strike Missile (JSM) og APEX (25 mm kanonammunisjon) blir integrert i F-35 for å møte våre operative behov, samtidig som dette åpner opp muligheter for norsk industri på eksportmarkedet.

Source: Ministry of Defence

Published: June 19, 2024