Thommessen Webinar: Kort sagt | Mva. i transaksjoner – nye avklaringer og fallgruver

Getty Images 1061369956 2

Justeringsreglene for mva. er kompliserte og praktiseres strengt av skattemyndighetene. Hvordan skal reglene forstås? Og hvordan ungår du fallgruvene i regelverket?

Justeringsreglene for mva er kompliserte og praktiseres strengt av skattemyndighetene. Det er mange fallgruver og stadige avklaringer knyttet til hvordan reglene skal forstås, og det kan være svært kostbart å trå feil ved strukturering og gjennomføring av transaksjoner. Webinaret tar for seg de siste fallgruvene og avklaringene, herunder (i) en ny dom som fastslår at tidsfristen som er oppstilt av skatteetaten for inngåelse av justeringsavtale er for streng og muligheten dette gir til å få refundert mva dersom man har brent seg på tidsfristen, og (ii) en ny avgjørelse fra klagenemnda som oppstiller en svært streng tolkning av registreringsvilkåret for overføring av justeringsforpliktelser som sannsynligvis innebærer stor risiko for at mange justeringsavtaler er ugyldige. Det vil i webinaret også informeres om tilpasningsmuligheter for å unngå fallgruvene i regelverket.Webinaret er relevant for alle som driver med og er involvert i transaksjoner og reorganiseringer, særlig knyttet til næringseiendom.

Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholder via en chat mens webinaret pågår. Dine spørsmål og din deltagelse vil være anonymt for de andre deltagerne.

NB! Følgende nettlesere støttes av webinar-verktøyet: Chrome, Firefox, Safari og Edge.

PÅMELDING

THOMMESSEN KORT SAGT

“Kort sagt” er en webinarrekke hvor vi ukentlig gir korte og presise råd om dagsaktuelle tema. Lengden på foredragene er kun 15 minutter.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

  • BJØRN CHRISTIAN LILLETVEDT TOVSEN, PARTNER

    Bjørn Christian leder firmaets praksis knyttet til indirekte skatter (merverdiavgift, toll og særavgifter). Han har bred erfaring med rådgivning og prosedyre knyttet til omfattende og kompliserte skatte- og avgiftsrettslige spørsmål innen de fleste områder i norsk næringsliv. Han har et særlig fokus på eiendomsbransjen og finansnæringen, internasjonal handel, virksomhetsoverdragelser og transaksjoner. Bjørn Christian er anerkjent for sin ekspertise innen skatte- og avgiftsrett i Chambers & Partners Europe, The Legal 500, International Tax Review/World Tax – Indirect Tax Leaders og Finansavisens Advokatundersøkelse.

May 14 @ 14:00
14:00 — 14:15 (15′)

Webinar

Thommessen