Thommessen: Statsbudsjettet 2021 Webinar

Thommessen inviterer til webinar torsdag 8. oktober, hvor vi går gjennom skatte- og avgiftsmessige endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Mer informasjon og påmelding

2020 har vært preget av Covid-19 og det er innført flere støtteordninger som følge av dette. Det vil kunne komme endringer i disse og det kan også bli innført flere ordninger. Finansdepartementet har dessuten i tidligere budsjettforslag varslet om flere mulige endringer i skatte- og avgiftslovgivningen, og det er blant annet gjennomført en høring om nye regler om kildeskatt på renter mv. Samtidig pågår det en betydelig utvikling internasjonalt innenfor skatt og avgift, som vil kunne få innvirkning på utformingen av norske skatte- og avgiftsregler.

Thommessen inviterer til webinar torsdag 8. oktober, hvor vi går gjennom skatte- og avgiftsmessige endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi vil også gi en oppdatering på status på de ulike støtteordningene som er innført i forbindelse med Covid-19.

Det gis mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne via en chat mens webinaret pågår. Dine spørsmål og din deltagelse vil være anonymt for de andre deltagerne.

Ingen programvare er nødvendig og følgende nettlesere kan brukes til webinaret: Chrome, Firefox, Safari og Edge.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • MARIUS HOLM RYNNING, PARTNER

  Marius leder Thommessens kapitalforvaltningspraksis og bistår klienter med rådgivning innen skatt, strukturering og virksomhetsoverdragelser. Marius er spesialisert innenfor fondsetableringer, virksomhetsoverdragelser, fusjoner, restruktureringer og finansiering med hovedfokus på private equity.

 • FINN BACKER-GRØNDAHL, PARTNER

  Finn begynte i Thommessen i 2001 og er for tiden leder av Thommessens avdeling for skatt og avgift. Han bistår norske og utenlandske klienter med spørsmål knyttet til norsk og internasjonal skatterett, herunder internprising. Finn bistår både med løpende rådgivning og ved restrukturering og transaksjoner. En stor del av Finns arbeid knytter seg til tvister med norske skattemyndigheter, og han har prosedert en lang rekke saker for norske domstoler, også for Høyesterett. Finn har lang erfaring med skattespørsmål knyttet til ulike bransjer og han har inngående kunnskap om rederibeskatningsordningen og skattereglene for vannkraft.

 • BJØRN CHRISTIAN LILLETVEDT TOVSEN, PARTNER

  Bjørn Christian leder firmaets praksis knyttet til indirekte skatter (merverdiavgift, toll og særavgifter). Han har bred erfaring med rådgivning og prosedyre knyttet til omfattende og kompliserte skatte- og avgiftsrettslige spørsmål innen de fleste områder i norsk næringsliv. Han har et særlig fokus på eiendomsbransjen og finansnæringen, internasjonal handel, virksomhetsoverdragelser og transaksjoner. Bjørn Christian er anerkjent for sin ekspertise innen skatte- og avgiftsrett i Chambers & Partners Europe, The Legal 500, International Tax Review/World Tax – Indirect Tax Leaders og Finansavisens Advokatundersøkelse.

 • STÅLE R KRISTIANSEN, PARTNER

  Ståle er rådgiver for en rekke større norske og utenlandske bedrifter i spørsmål knyttet til norsk og internasjonal skatterett, internprising, selskapsrett og regnskapsrett. Han har bistått i en rekke transaksjoner og omstruktureringer innenfor ulike bransjer, som for eksempel olje & gass, eiendom, telekommunikasjon, industri mv. Han bistår også klienter i skattetvister og har prosedert en rekke saker for norske domstoler. Ståle rangeres som en av landets ledende skatterådgivere i anerkjente kåringer.

 • ESPEN OMMEDAL, PARTNER

  Espen Ommedal er partner i Thommessen og arbeider i avdeling for skatt og transaksjon. Han har mange års erfaring med rådgivningsarbeid innenfor norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og alminnelig forretningsjus overfor store nasjonale og internasjonale selskaper samt dets eiere. Espen har videre en sterk bransjespesialisering overfor tradisjonell og offshore shipping samt oljeservice. Han har vært involvert i en rekke transaksjoner, inklusive større globale relokaliseringer, restruktureringer, generasjonsskifter, større fusjoner/oppkjøp – både nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår Espen en rekke internasjonale PE hus. Espen har prosedert profilerte saker på alle nivå i det nasjonale rettssystemet, samt EFTA-domstolen.

October 8 @ 11:30
11:30 — 12:15 (45′)

Webinar

Thommessen