RæderMorgen webinar: Førstehjelp til SMB bedrifter

Mange bedrifter rammes av nedstengingen av samfunnet i kjølvannet av koronaviruset. Myndighetene har vedtatt krisetiltak for bedrifter som skal gjøre overgangen til krisetilstander noe bedre. Ræder avholder RæderMorgen et tre-delt Webinar om de krisetiltak og støtteordninger regjeringen har besluttet som følge av korona- situasjonen.

Hver del vil vare 30 minutter, der det er satt av hhv 20 minutter til presentasjon og 10 minutter til spørsmål innenfor hver del. En kan delta på en eller flere deler etter eget valg.

(kl 10.00-10:30)

Offentlige støtte- og garantiordninger i korona-krisetiden

I denne delen av webinaret gir vi en oversikt over de ulike støtte- og garantiordningene som er etablert for å hjelpe bedriftene gjennom krisen. Vi fokuserer på ordninger som små og mellomstore bedrifter kan dra nytte av.

v/ partner og advokat Kyrre W Kielland

(kl 10.30-11.00)

Hvordan gå frem når en søker om lån med statlig lånegaranti

Det er vedtatt lov og forskrift om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Vi gir praktiske råd til hva som bør være med i søknaden.

v/ partner og advokat Anne Christine Wettre

(kl 11.00-11.30)

Skatte- og avgiftstiltak

Regjeringen har lagt frem tiltak for å avhjelpe bedriftenes likviditet. Så langt er det stor sett gitt utsettelser med frister for innbetaling av skatter og avgifter, men det er også andre ordninger som på kort og litt lengre sikt vil innebære lettelser for bedriftene. I del tre av webinaret går vi igjennom tiltakene som er lagt frem så langt.
v/ partner og advokat Tone Kaarbø

PÅMELDING – motta lenke til livestream av webinaret.

April 3 @ 10:00
10:00 — 11:30 (1h 30′)

Webinar

Advokatfirmaet Ræder