DNV GL og Roche: Hvor god er Norge på persontilpasset medisin?

Pasienter, helsetjeneste, politikere og ikke minst fagmiljøer og næringsliv er samstemte: fremtidens helsetjeneste er persontilpasset! Det siste året har vi sett flere viktige fremskritt og initiativ innen persontilpasset medisin i Norge. Det mangler ikke på ambisjoner, men likevel er det nødvendig med enda bedre samhandling mellom aktørene, og økt tempo i realiseringen.

DNV-GL og Roche ønsker å bidra til dette og inviterer til åpent digitalt frokostmøte om persontilpasset medisin den 23. november kl 08:30-10.

Vi møter representanter fra helseledelse, myndigheter, pasienter og klinikere som vil belyse dette fra sin vinkel, med styrker og svakheter sammenlignet med andre land, og hva som skal til for å løfte Norge videre. I forbindelse med møtet vil Roche også lansere sin ferske 2020-rapport som gir en temperatursjekk på feltet.

Disse vil bidra på møtet:

  • Bogi Eliasen, Director of Health, Copenhagen Institute for Futures Studies
  • Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen
  • Kjetil Taskén, Prof. dr.med., Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus
  • Gunn Fredriksen, Seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
  • Ingvild Kjerkhol, Helse- og omsorgspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
  • Stein Olav Skrøvseth, Senterleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Nils Olav Refsdal, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Mats A. Kirkebirkeland, Stortingsrepresentant for Høyre, Helse- og omsorgskomiteen

Konferansier og moderator for samtalen er Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

PÅMELDING

Påmeldingsfrist
Fredag 20. november 2020 kl. 12.00
November 23 @ 08:30
08:30 — 09:30 (1h)

Online

DNV GL, Roche