NEWS

Her er Microsoft Norge-sjefens seks beste digitaliseringstips


< Back to all news

Her er Microsoft Norge-sjefens seks beste digitaliseringstips

Business

Category: Technology

På digi.no sin aller første konferanse, Digital 2017, ble det holdt flere spennende  innlegg om blant annet digitalisering av bedrifter.

Blant de som snakket om dette temaet var Digital Norway og Microsoft Norge. 

Microsoft Norge presenterte funn fra sin undersøkelse «Digital transformasjon».

– Undersøkelsen er tenkt som en benchmark for norske virksomheter, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge til digi.no.

De har i har samarbeid med Qvartz intervjuet 29 norske virksomheter fra ulike bransjer om hvordan de ser på digital transformasjon og digitaliseringen av deres virksomheter.

Blant selskapene Microsoft har intervjuet er Agder Energi, DNB, DNV GL, NSB, Posten, Ruter, Schibsted og Storebrand.

– Undersøkelsen viser at digital transformasjon er høyt prioritert, men det finnes både utfordringer og utviklingspotensiale hos samtlige av selskapene som har blitt intervjuet, sier Lein-Mathisen.

Lein-Mathisen forteller at hensikten med undersøkelsen er å gjøre et dypdykk i hvordan norske virksomheter forholder seg til digital transformasjon ut fra et forretningsperspektiv.

– Vi ser på hvorfor de gjør det de gjør, hva de gjør og hvordan de gjør det, noe vi mener går ett skritt videre sammenlignet med flere av liknende undersøkelser som er blitt presentert den siste tiden, sier Lein-Mathisen.

– Det er tydelig at alle selskapene har initiativ på gang som vil føre til store endringer på hvordan de vil jobbe i fremtiden, hvilke produkter og tjenester de vil tilby og hvordan de vil samhandle med kunder og leverandører.

– Vi må dele erfaringene

Tor Olav Mørseth, administrerende direktør i Digital Norway, holdt også en presentasjon om digitalisering og bedrifter på Digital 2017.

– I Microsofts rapport om temaet kommer det frem at mange bedrifter ikke vet helt hvordan de skal sette digitale strategier ut i livet. Hva bør slike bedrifter gjøre, mener du?

– Jeg tror ikke det er ett svar som er likt for alle selskaper. For de fleste selskaper handler det ikke om store utviklingsprogrammer eller å utvikle ny teknologi, sier Mørseth.

Han mener at man må ta i bruk  teknologien som allerede finnes, og begynne å ta de første, små stegene.

– Hva som er de første små stegene varierer nok veldig fra selskap til selskap. Men det handler om å finne dem, sier han.

Han mener også at det å dele erfaringene er avgjørende for å lykkes.

– Det er så mange selskaper i Norge som har vært ute og gjort seg erfaringer – hvordan man bruker teknologi, hvordan de skal utvikle prosjekter, markedserfaring og så videre.

– Det vi i Digital Norway jobber med er å finne modeller som gjør det mulig å dele erfaringene. Vi ser behovet for å tenke nytt, tenke slik at vi er nødt til å dele og lære av hverandre. Så hvis vi lykkes med det, vil det være ganske god snarvei, slik at man kan lære av hverandre.

– Man må ikke nødvendigvis finne opp kruttet på nytt – la oss bruke den informasjonen som er der. Og det krever ganske mye modenhet og mot å være villig til å dele – og tørre å dele, sier Mørseth.

– Utfordrer ledere på flere krevende nivåer

Blant Microsoft sine funn i rapporten er at selskapene opplever det som vanskelig å gå fra idé- og pilotfase til drift.

– Hvorfor ligger så mange bedrifter etter med å sette digitaliseringsstrategier ut i livet, tror du, Lein-Mathisen?

– Mange virksomheter må innovere raskere, og bevege seg fra legacy-systemer til skybaserte IT-løsninger. Dersom de hadde begynt på nytt i dag, uten eksisterende investeringer og tradisjoner, ville nok virksomheten blitt utformet på en helt annen måte. Det ser vi mange eksempler på i dag, sier Microsofts Lein-Mathisen.

 – Digital transformasjon er heller ikke er en enkel sak. Det utfordrer ledere på flere krevende nivåer – samtidig. Som for eksempel nye konkurrenter, nye og flere forretningsmodeller, behovet for å delta i og omfavne åpne økosystem, ferdighetsgapet… og dette kan ikke delegeres! sier hun.

Mørseth fra Digital Norway er enig i at riktig lederskap er viktig:

– Det er absolutt spennende med digitaliseringen. Og det er en enorm kraft med enorme muligheter og utfordringer. Men til syvende og sist er ledelse det som er ganske avgjørende for hvordan virksomheten takler det.

Ifølge Lein-Mathisen viser Microsofts undersøkelse at det er forskjeller på hva selskaper har valgt å prioritere. 

– Virksomheter med høy arbeidskraftsintensivitet fokuserer på effektivitet, mens tjenesteleverandører fokuserer på å beskytte seg mot nye digitale konkurrenter, sier hun.

Hun forteller at rapporten viser at det er ved spørsmålet om hvordan de skal omstille seg at selskapene er mest umodne – og hvor det gjenstår mye arbeid for å utnytte potensialet i den digitale transformasjonen.

Source: Digi