NEWS

Pharmaceutical

LMI: Politikeres satsning på innovasjon må ivaretas i innkjøpsprosessene

Business

Category: Government

De siste årene har vi sett en svært positiv utvikling innenfor legemiddelpolitikken i Norge. Fra å se på legemidler som en importvare det var om å gjøre og kjøpe så billig som mulig, ser man i dag legemiddelpolitikken i sammenheng med helsepolitikken for øvrig, og på legemidler som en viktig innsatsfaktor i helsetjenesten. Vi har […]

Source: Dagens Medisin


More

Abbvie-Direktør: Norge På ville veier

Business

Category: Government

Det er meningsløst at pasienter skal dø av sykdommer som det finnes behandling for. Innlegg: Lena Nymo Helli, norsk direktør i AbbVie, i Dagens Medisin. LEGEMIDDELINDUSTRIEN forsker frem, utvikler og gjør tilgjengelig medisiner som bedrer og redder liv. Dette er vi stolt av, og det innebærer et stort etisk ansvar. Vi må sette en pris på medisinene […]

Source: Dagens Medisin


More

Letter to European Commission: European Intellectual Property (IP) Incentives Review

AmCham

Category: AmCham Norway

AmCham Norway, in partnerships with the US Chamber of Commerce and other AmChams in Europe, today shared concerns regarding the European intellectual property (IP) incentives review. This exercise risks undermining the innovative industries at the cutting edge of medical innovation and discovery in the EU and more broadly. Europe is at the forefront of healthcare […]

Source: AmCham


More

Beslutningsforum fortsatt ikke vil gi norske SMA-pasienter tilgang til SPINRAZA

Business

Category: Government

Biogen er svært skuffet over avgjørelsen om at Beslutningsforum fortsatt ikke vil gi norske SMA-pasienter tilgang til SPINRAZA. ”Vi hadde håpet at helsemyndighetene hadde bestemt seg for å gi SMA-pasientene behandling i dag, men vi registrerer at dette dessverre ikke er tilfelle. Dette er først og fremst trist for pasientene,” sier Kristin Nyberg, Country Director […]

Source: Biogen


More

Roche’s immunterapi godkjent i Norge for behandling av lungekreft og blærekreft

Business

Category: Health

Roches første immunterapi Tecentriq (atezolizumab) ble i går 6. desember godkjent til behandling av ikke-småcellet lungekreft med spredning og to typer blærekreft med spredning i Norge. Tecentriq er den første EU-godkjente PD-L1-hemmeren til behandling av lungekreft og blærekreft. Flere omfattende kliniske studier har vist positive resultater både for sikkerhet og effekt, også hos pasienter uten […]

Source: My News Desk


More
Page 5 of 5
1 2 3 4 5