NEWS

Alcoa Norway inngår enda en langsiktig vindkraftkontrakt: Ny vindpark bygges på Øyfjellet, et steinkast fra Alcoa Mosjøen


< Back to all news

Alcoa Norway inngår enda en langsiktig vindkraftkontrakt: Ny vindpark bygges på Øyfjellet, et steinkast fra Alcoa Mosjøen

Business

Category: Chemicals / Metals

(Oslo 7. mars 2018) Alcoa Norway ANS har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Eolus om kjøp av hele produksjonskapasiteten fra den planlagte vindparken på Øyfjellet i Vefsn kommune. Leveransen av miljøvennlig, fornybar kraft fra vindparken vil bidra til å sikre en konkurransedyktig pris på deler av kraftforbruket til Alcoas smelteverk i Mosjøen.

Produksjonskapasiteten til vindparken på Øyfjellet vil være på 330 MW, og parken vil generere rundt 1.2 TWh med kraft i året. Alcoa Norway ANS vil kjøpe all kapasiteten fra anlegget. Kontrakten vil bidra til økt verdiskapning i Vefsn og generere nye jobber i regionen. Kontrakten er nok et vitne om konsernets dedikasjon til å utvikle lokalsamfunnet i Vefsn, og dets sterke tro på aluminiumsverket og de ansatte i Mosjøen.

«Dette er veldig kult både for Vefsn og for verket i Mosjøen. Ikke bare får vi en vindpark som en av våre nyeste naboer, vi får også mer ren kraft til verket. Dette gleder vi oss til», sier Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen.

«Alcoa Norways andre kjøp av vindkraft på kort tid beviser at vind er det mest konkurransedyktige alternativet, og at vindkraftaktørene kommer industriens behov for langsiktige kraftkontrakter i møte. Det er også meget gledelig at vi kan bidra til å bringe enda mer fornybar kraft inn i det norske markedet, samtidig som vi skaper verdier lokalt. På veien frem mot lavutslippssamfunnet, vil denne type kontrakter forbli viktige», sier Kai Rune Heggland, Norgessjef i Alcoa og Vice President Aluminium Operations EMEA and Australia.

Alcoa Norway ANS bidrar med den nye kontrakten til å stake ut kursen frem mot 2050, og oppnåelsen av målene som er nedfelt i Norsk industris veikart for prosessindustrien.

«Tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser er essensielt for å sikre vår posisjon i det globale markedet, men vi tar ikke vår posisjon for gitt. En stabil fremtid for industrien krever en god balanse mellom strømforsyningen i Norden på den ene side og nivået på krafteksport på den annen side», avslutter Heggland.

Om Alcoa i Norge

Alcoa har vært tilstede i Norge siden vi begynte et materialsamarbeid med Elkem (tidl. Elektrokjemisk) på 1920-tallet.  I 1962 ble selskapet deleier i Elkem Aluminium. Siden 2009 har smelteverket på Lista og smelteverket og anodefabrikken i Mosjøen vært heleid av Alcoa. De to norske verkene har en samlet produksjon på 286 000 tonn primæraluminium pr. år. Anodefabrikken i Mosjøen leverer anoder til smelteverket i Mosjøen og til Alcoas smelteverk Fjardaal på Island. De norske verkene leverer kvalitetsprodukter til europeiske valseverk, ekstruderingsverk og støperier. Alcoa Norway har ca. 750 ansatte, og en årlig omsetning på ca. seks milliarder kroner (2016). Alcoa Norway ANS er en del av Alcoa Corporation (AA:NYSE), et av verdens ledende aluminiumsselskaper.

Besøk oss gjerne på www.facebook.com/alcoanorge

Source: Alcoa