NEWS

Alcoa Norway ANS inngår langsiktig kraftkontrakt, kjøper bærekraftig energi fra vindkraftprosjekt i Troms


< Back to all news

Alcoa Norway ANS inngår langsiktig kraftkontrakt, kjøper bærekraftig energi fra vindkraftprosjekt i Troms

Business

Category: Chemicals / Metals

(Oslo 26. oktober 2017) Alcoa Norway ANS har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Nordlicht-prosjektet.

Alcoa vil kjøpe hele produksjonskapasiteten fra vindparkene Kvitfjell/Raudfjell på Kvaløya, 30 km vest for Tromsø. Kontraktene sikrer langsiktig leveranse av miljøvennlig, fornybar kraft til Alcoas smelteverk i Mosjøen, og bidrar til å posisjonere Alcoa Mosjøen som et av verdens mest bærekraftige aluminiumverk.

«Overskudd av bærekraftig energi i Norge bør brukes til langsiktig verdiskapning lokalt. Med denne nye langsiktige avtalen vil vi ta et nytt steg frem mot lavutslippssamfunnet, samtidig som avtalen gjøre oss i stand til å arbeide videre frem mot 2050-målene som er nedfelt i Norsk industris veikart for prosessindustrien», sier Kai Rune Heggland, Norgessjef i Alcoa og Vice President Aluminium Operations EMEA and Australia.

«Samtidig er det ingen tvil om at vår bærekraft og konkurranseevne bare kan sikres hvis vi har tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser, noe som krever en god balanse mellom strømforsyningen i Norden på den ene side og nivået på krafteksport på den annen side», fortsetter Heggland.

Produksjonskapasiteten til vindparkene i Troms tilsvarer årsforbruket til 50 000 norske husholdninger. Alcoa Norway ANS vil kjøpe all kapasiteten til Nordlicht-prosjektet. Kontrakten vil bidra til fortsatt verdiskapning lokalt i Mosjøen, og er et skritt i riktig retning for å sikre fremtidige jobber både på verket og indirekte hos våre leverandører. Kontrakten illustrerer også konsernets dedikasjon til lokalsamfunnet i Vefsn og til aluminiumsverket og dets ansatte.

«Dette er en veldig gledelig dag for Alcoa Mosjøen», sier Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen.

For spørsmål, vennligst kontakt:
Anne Jahr
Kommunikasjonsdirektør Europa, Alcoa Corporation
+47 922 68 057
anne.jahr@alcoa.com

Source: Alcoa