Home » Events » Past events

: PricewaterhouseCoopers Annual Anti-Corruption Conference

Date: 13.06.2013
Location: Oslo

PwC ønsker å reise debatten om behovet for nye virkemidler for å styrke det forebyggende arbeidet mot bestikkelserog korrupsjon ved internasjonal forretningsvirksomhet.PwC setter fokus på hvordan samarbeidet mellom myndighetene og virksomhetene kan styrkes. Hvordan kan myndighetene bli en aktiv støttespiller for virksomhetene? Hvordan kan virksomhetene ta opp dilemmaer og hendelser med myndighetene uten å risikere […]