Home » Events » #Utdanning 4.0: Det Digitale Skiftet i Utdanningssektoren

Tema for #utdanning 4.0 er det digitale skiftet i utdanningssektoren og da med et spesielt fokus på høyere utdanning.

Prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg, rektor ved HiOA, Curt Rice og direktør ved IKT Norge, Torgeir Waterhouse, vil sammen med IBM innlede om digitalisering i utdanningssektoren og hvordan ny teknologi skaper muligheter for et digitalt kunnskapsløft for Norge. I tillegg vil stortingspolitikerne Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet og Norunn Tveiten Benestad fra Høyre fortelle hvordan de legger til rette for økt tempo og kvalitet i digitaliseringen i utdanningssektoren.

Debatten ledes av Christine Korme, direktør i Abelia med ansvar for digitalisering og fornying.

PROGRAM

Velkommen ved adm. direktør Arne Norheim, IBM Norge

DEL 1 : Hva kan vi oppnå gjennom et digitalt skifte?

Et fremtidsscenarium

  • Slik brukes teknologi i utdanningssektoren i 2030 ved Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Fremtidens teknologi finnes allerede!

  • En presentasjon av IBMs tilnærming, IBM ved Nina Wilhelmsen

De offensive utdanningsinstitusjonene

  • Digitalisering handler ikke primært om teknologi, Høyskolen i Oslo og Akershus ved rektor Curt Rice
  • Digitalisering – ikke et mål i seg selv, men et potent virkemiddel, NTNU ved prorektor Anne Borg

DEL 2: Hvordan øke tempoet og kvaliteten på det digitale skiftet?

Et gap mellom de offensive og de øvrige utdanningsinstitusjonene

  • Møteleder Christine Korme presenterer funn fra undersøkelse om den digitale tilstanden i utdanningssektoren og utfordrere politikerne

Hvordan øke tempoet og kvaliteten på digitaliseringen i utdanningssektoren?

  • Hva gjør regjeringen – og hva ønsker vi å oppnå? ved Norunn Tveiten Benestad (H)
  • Hva burde vi ha gjort – og hva kunne vi ha oppnådd? ved Marianne Aasen (Ap)

Dialog og avslutning

  • Møteleder leder dialog mellom Norunn Tveiten Benestad, Marianne Aasen, Curt Rice, Anne Borg og Arne Norheim

 

This event is sponsored by