Home » Events » Selmer – Frokostseminar: Mediehåndtering av transaksjoner

På neste PE for Breakfast skal vi snakke om kampen om oppmerksomheten – og mediehåndtering av transaksjoner. Kjøp, salg, emisjoner og fusjoner.

Når hender er ristet og alt er signert, ender transaksjonssakene gjerne på journalistens bord. Hvordan opplever journalisten møter med aktive eierfond i slike saker? Hva er det som gjør at noen får mer oppmerksomhet enn andre? Og hvordan skal man egentlig gå fram for å legge best mulig til rette for mediene?

Thomas C. Høie, tidligere journalist i Dagens Næringsliv og Finansavisen, i dag finansredaktør i danske Børsen, har fulgt bransjen tett i mange år og vil fortelle om sine erfaringer fra dekning av aktive eierfond. Geir Bjørlo og Håkon M. Rønning, partnere i Corporate Communications, har bistått aktive eierfond og andre eiermiljøer i kommunikasjonshåndtering av transaksjoner i en årrekke, og vil dele sine råd for hvordan sikre en vellykket offentliggjøring.

Vennligst se HER for ytterligere informasjon og påmelding.