Home » Events » Rud Pedersen og Reputation Inc: Leverandørnettverk: Hvordan håndtere krav, oppfølging og kriser

PROGRAM
Fra 28. april 2018 skal ny lov om offentlige anskaffelser overholdes, hvilket setter store krav til leverandører og deres kunnskap om egne leverandørnettverk. Mye tyder også på at det vil komme et tilsvarende regelverk for private anskaffelser i nær fremtid.
Vi spør:

Hvordan er dagens krav og hva vil skje fremover? v/Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT

Hva må til for å overholde kravene? v/Siri Engesæth, daglig leder i Factlines

Hvordan kan dette påvirke omdømme? v/Dennis Larsen, omdømmeekspert og partner hos ReputationInc

Hva gjør man om krisen inntreffer? v/Kjetil Skogrand, seniorrådgiver i Rud Pedersen Public Affairs.

Se HER for ytterligere informasjon og påmelding.