Home » Events » Olje- og gassindustrien ‹ hvordan løse IT-sikkerhetsutfordringer

Olje- og gassbedrifter er sentrale i den globale økonomien og er derfor høyaktuelle mål for cyberangrep. Geografisk spredte lokasjoner, gjør olje- og gasselskaper enda mer utsatt for angrep eller spionasje.

 

Klikk her for registrering!

This event is sponsored by