Home » Events » Nye Opsjonsregler for Oppstartsbedrifter

HVEM GJELDER DE FOR? BØR DU VELGE DEM – OG HVA MED INSENTIVORDNINGER I STØRRE BEDRIFTER? VI GUIDER DERE GJENNOM DET SOM PASSER FOR ULIKE BEDRIFTER.

Det er utfordrende å velge riktig insentiv for å motivere de ansatte. Bedrifter er ulike, og virkemiddelet varierer med bedriftens livsfase og type. Samtidig er det viktig å unngå konflikter med ansatte og forutse skattekonsekvensene. Frokostseminaret er praktisk rettet, hvor vi går igjennom alternativer sett fra bedriftens livsfase, samt type bedrift. Et must for deg som ønsker å være “hands on” og unngå uhensiktsmessige ordninger.

Foredragsholdere: Advokatene Bjarte Bogstad (Bull & Co) og Harald Hauge (Harboe & Co)

Frokost serveres fra kl. 08:00

Seminaret er gratis.

Vennligst se her for ytterligere informasjon og påmelding.