Home » Events » Norsk valgkamp i en mørk internasjonal skygge? OG Stortingsvalg i et nytt medielandskap

Siden forrige stortingsvalg har det politiske klimaet hardnet og retorikken blitt spissere. Donald Trump har inntatt det hvite hus og latt twitterfingrene fly. Britene har formelt utløst Brexit og gitt Boris Johnson nøklene til utenriksdepartementet.

Norge går til valg i september og den internasjonale dagsorden har innvirkning på forholdene her hjemme. Hvordan kommer de internasjonale trendene til uttrykk i den norske valgkampen?

Paneldeltakerne tar temperaturen på den norske valgkampsretorikken, i lys av internasjonale trender og hendelser.

______________________________________________________________

Om valget vinnes i sosiale medier, i nyhetssendingene eller gjennom dørbanking er enda uvisst. Men vi vet at folkevalgte twittrer, kommenterer og deler mer enn noen gang før. I tillegg gjennomfører flere partier egne debatter, intervjuer og spørsmålsrunder.

Betyr det at den fjerde statsmakt har mistet sin agendasettende rolle? Og hva har det å si at partier og politikere kommuniserer direkte til borgerne?

Vi samler noen av de skarpeste kommunikasjonshodene i landet for en debatt om hvordan det nye medielandskapet påvirker stortingsvalget.

This event is sponsored by