Home » Events » Morgendagens krefthelsetjeneste

Hvert år rammes mer enn 30.000 av kreft, og kreft vil trolig snart bli den vanligste dødsårsak i Norge. Helsetjenestens kostnader til behandling og pleie utgjør allerede ca. 18 mil­liarder kroner per år. Kreftregisteret anslår at økt kreftrisiko og aldring vil øke det årlige antall nye krefttilfeller til 45.000 per år de neste 15 år. Det ventes en rekke nye diagnostikk- og behandlingsmuligheter som vil forlenge liv og forbedre livs­kvalitet, men også kreve mer ressurser. Frokostseminaret søker å belyse noen av følgende spørsmål:

  • Hvor mye personell og utstyr vil morgendagens kreftomsorg kreve?
  • Hvordan kan legemiddelkostnadene tenkes å utvikle seg?
  • Hvordan kan samfunnet begrense kostnadsveksten?
  • Hvordan kan samfunnet finansiere morgendagens kreftomsorg?

Debattdeltakere
Bent Høie, Helse-og omsorgsminister, Høyre
Torgeir Micaelsen, Helsepolitisk talsmann, Arbeiderpartiet
Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen
John-Arne Røttingen, Adm direktør, Forskningsrådet
Sigbjørn Smeland, Klinikkleder, Kreftklinikken OUS
Odd Terje Brustugun, Overlege onkologi, Drammen sykehus
Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret
Ivar Sønbø Kristiansen, Professor emeritus, UiO og Oslo Economics
Erik Wold, Debattleder, Kjør debatt

Program

08:00 Frokostservering
08:15 Erik Wold ønsker velkommen
08:15 – 09:45 Ivar Sønbø Kristiansen presenterer hovedpunkter fra Oslo Economic’s rapport, Intervjuer og debatt
This event is sponsored by