Home » Events » Strategisk HR i Internasjonale arbeidsforhold

Først og fremst dreier Global Mobility seg om utvikling av medarbeidere og at man i en global virksomhet har mulighet til å benytte de medarbeidere som til enhver tid har rett kompetanseprofil for den aktuelle stillingen, uavhengig av hvilket land de opprinnelig kommer fra. Arbeid på tvers av landegrensene bør derfor være forankret i en overordnet, global HR strategi. Achim Mossmann vil gi oss et innblikk i Talent Management:

  • Hva er Talent Management?
  • Fordeler med Talent Management på strategisk nivå og individuelt nivå
  • Effektive Talent Management programmer – våre erfaringer 

Det vil bli god tid til diskusjon og spørsmål.

Foredragsholder:

Achim Mossmann, Leder for KPMGs Global Mobility Advisory Services. Achim arbeider ut fra US. Han er opprinnelig fra Tyskland og har arbeidet i og selv vært utstasjonert i Siemens. Han har derfor verdifull innsikt i ”do’s and don’ts” fra en arbeidstakers ståsted.

Seminaret er gratis.

For påmelding, klikk her!