Home » Events » Kunnskapskonferansen

Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til Kunnskapskonferansen på HiOA 2. juni 2016.

HiOA skaper en møteplass mellom kunnskapsnorge, arbeidslivet, organisasjoner og politikken.

Årets tema: kvalitet i høyere utdanning og forskning

Utdanning og forskning av høy kvalitet er avgjørende for å sikre velferdsstaten og Norges fremtid. Klarer vi å levere god kvalitet innenfor dagens økonomiske rammer, styringsmodell og effektivitetskrav?

Hva kan kunnskapsinstitusjonene gjøre for å heve kvaliteten, og hvilke politiske endringer må gjøres? Og bør vi høre mer på de som faktisk underviser og forsker?

Program
12.00 Innledning. Ved rektor Curt Rice, HiOA

12.10 Kunnskap for å ruste Norge til en ny tid: Produktivitetskommisjonens anbefalinger for høyere utdanning og forskning .

Christine B. Meyer innleder. Hun er administrerende direktør i SSB, professor i strategi ved NHH og medlem av produktivitetskommisjonen.

12.40 Hvordan kan utdanningsinstitusjonene redde velferdsstaten og sikre Norges fremtid? Ved kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt

13.10 Gi meg rom til å utvikle kunnskap! Ved førsteamanuensis Kyrre Begnum, HiOA

13.30 Systems, structure and leadership that promotes culture for learning and quality in higher education , ved direktør for Center for Higher Education Policy Studies, Hans Vossensteyn

13.50 Pause

14.00 Hva kreves av de som skal lede utdanningsinstitusjonene inn i framtida? Ved forsker Agnete Vabø, NIFU.

14.20 Et studentperspektiv på kvalitet. Ved Therese Eia Lerøen, NSO – Norsk studentorganisasjon

14.40 Diskusjon/samtale: Hvordan møte samfunnets behov for kunnskap og innovasjon?

15.10 Avslutning. Ved rektor Curt Rice, HiOA

15.20 Lett bevertning

For ytterlige informasjon og påmelding, vennligst klikk HER

This event is sponsored by