Home » Events » KPMG: Historisk Skattereform i USA
FROKOSTSEMINAR

Det amerikanske senatet og representantenes hus vedtok med knapt flertall en historisk skattereform i USA. Skattereformen innebærer store endringer for skatteleggingen av amerikanske konsern og utenlandske konsern med virksomhet i USA.

Skattereformen innebærer blant annet overgang fra et globalt beskatningssystem til et territorielt beskatningssystem, og at den føderale selskapsskattesatsen reduseres fra 35% til 21%. Dette medfører også en rekke tiltak for å utvide skattegrunnlaget, herunder endringer i reglene om begrensning av rentefradrag, nye begrensninger i adgangen til å utnytte fremførbart underskudd og minimumskatt på visse fradragsberettigede betalinger til utenlandske konsernselskaper.

Vi har invitert kolleger fra USA som sammen med oss vil gi deg innsikt i skattereformen og i hva den innebærer for norske konsern med virksomhet i USA.

Vi er tilgjengelig for møter i etterkant av seminaret.

Velkommen!

 

Vennligst se her for ytterligere informasjon.