Home » Events » HP Teknologidagen
Teknologiutviklingen går i rasende fart og det eneste vi vet med sikkerhet er at hverdagen vår er i dramatisk endring, uansett hva vi jobber med eller er opptatt av. Formålet med samlingen er å gi et innblikk i nyeste utvikling innenfor de viktigste IT-områdene. Vi har samlet flere anerkjente og inspirerende foredragsholdere som vil gjøre Teknologidagen til en verdifull begivenhet. 
 
I 2017 har vi dessverre sett flere alvorlige konsekvenser av å ikke ha nødvendig fokus på IT-sikkerhet. Dette er blitt en samfunnstrussel som alle må håndtere fremover enten som privatpersoner eller i profesjonell sammenheng. Vi setter ytterligere fokus på hvordan du kan beskytte deg best mulig og sikre kontinuerlig drift. 
 
Helt nye arbeidsmønstre og kommunikasjonsformer krever nye smarte IT-løsninger. Vår visjon av «Office of the Future» gir nye ideer til hvordan fremtidens arbeidsplass kan fungere optimalt for fleksibilitet og samhandling. Tjenestebaserte anskaffelsesmodeller er en trend i rask utvikling med spennende løsninger for fremtidens arbeidsplass.
 
En annen endring som får betydelig samfunnsmessige ringvirkninger de nærmeste årene, er overgangen fra analog til digital og lagvis produksjon – eller populært kalt
3D Print. Fra kun enkle prototyper er teknologien nå på plass for full-skala produksjon i høy kvalitet og volum. Dette åpner for en rekke nye muligheter der vi bl.a. kan skape arbeidsplasser og ta produksjon tilbake i landet. 

Her er en smakebit på keynote speakers og temaer for dagen:
 • Andrew Bolwell Chief Disrupter, Global Head of Technology Vision & HP Tech Ventures, Palo Alto
  «Survival of the digital fittest»
 • Roar Thon Fagdirektør Sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  «Sikkerhet! – Forstå dine sårbarheter og gjør noe med dem!»
 • Yves Jamers 3D Print Sales and Channel Manager Benelux Sales Manager Nordics, HP Inc. EMEA
  “3D Print og Augmented Reality, Immersive Computing”
 • Heidi Austlid adm. dir. IKT-Norge
  «Fremtidsperspektiver og ringvirkninger»
Vi gleder oss til en samling av Norges mest fremoverlente IT-hoder og mange inspirerende foredrag.

Vi ses på IT Fornebu den 30. januar!
Vennligst se HER for ytterligere informasjon og påmelding.