Home » Events » Gambit Defence Forum: Forsvarspolitisk Toppmøte om vår Fremtidige Sikkerhet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) møter tidligere forsvarsminister og utenriksminister, nå stortingskandidat, Espen Barth Eide (Ap) til et forsvarspolitisk toppmøte om Norges fremtidige sikkerhet.

Temaet for arrangementet er vår fremtidige sikkerhet i en mer omskiftelig og usikker verden. Diskusjonen vil omhandle sikkerhetspolitiske trender og utviklingstrekk, hvordan de påvirker Norge og våre nærområder. Hvordan innretter vi Forsvaret i møte med det endrede trusselbildet og hva er ambisjonene for de økte forsvarsrammene som både Høyre og Arbeiderpartiet er enige om?

Med et solid overblikk over dagens forsvarspolitiske situasjon vil Karsten Friis, leder av forsvars- og sikkerhetspolitisk forskergruppe ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), lede oss gjennom debatten.

Se HER for ytterligere detaljer!

This event is sponsored by