Home » Events » Frokostseminar om nye skatteregler i statsbudsjettet

Velkommen til vårt frokostseminar som går gjennom de viktigste forslagene om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen.

Statsbudsjettet 2018 legges frem torsdag 12. oktober. Vi forventer flere viktige lovforslag – herunder de varslede endringene i fradragsrett for renter, hvor selskaper er hjemmehørende og endringer i opsjonsbeskatningen.

Mer usikkert er det om det kommer en lovfesting av omgåelsesnormen eller nyheter om mulig kildeskatt på renter og royalty betalt til utenlandsk mottaker. Uansett, våre advokater vil gi deg en oversikt over de forslagene som kommer – og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Please see HERE for registration details.

This event is sponsored by